Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Rok založení1968
UmístěníLiberecký kraj
ProfilaceOstraha, střední a vysoký stupeň
Ubytovací kapacita424
Počet tabulkových míst personálu244

Věznice Rýnovice jako organizační jednotka Vězeňské služby České republiky, byla zřízena  dne 1. 8. 1968. Je profilována jako věznice s ostrahou s vysokým a středním stupněm zabezpečení. V současné době ve Věznici Rýnovice trest odnětí svobody vykonává cca 490 odsouzených při  ubytovací kapacitě 424 odsouzených. Z důvodu potřeby oddělit odlišné typy odsouzených je ve věznici zřízen oddíl pro mladé a prvovězněné odsouzené, studující, oddíl bezdrogové zóny, Výstupní oddíl, oddíl pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, oddíl se zesíleným technickým zabezpečením, oddíl ochranné léčby protitoxikomanické a protialkoholní a oddíl pro odsouzené trvale  pracovně nezařaditelné.

Garantem odborného zacházení s odsouzenými je oddělení výkonu trestu. Pod vedením oddělení pracují dozorci, vychovatelé, specialisté – psychologové, sociální pracovnice, speciální pedagogové, pedagogové volného času a vychovatelé-terapeuti.

Specializovaný oddíl pracuje v různých formách již od roku 1998. Od 15. 1. 2001 do roku 2010 zde bylo prováděno ochranné léčení protitoxikomanické v ústavní formě. Od roku 2011 zde probíhá léčba ve formě ambulantní. Do oddílu jsou zařazováni odsouzení se soudně nařízenou ambulantní léčbou, vykonávají trest odnětí svobody v ostraze ve vysokém stupni zabezpečení. Od podzimu 2016 byla léčba rozšířena o ambulantní ochrannou léčbu protialkoholní. Přijetí je podmíněno podáním písemné žádosti. Program specializovaného zacházení, kterým klienti prochází je vypracován na 13 měsíců, avšak délka pobytu je posuzována individuálně.

Specializovaná oddělení a oddíly: 
  • výkon ochranného léčení protitoxikomanického a protialkoholního,
  • výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením,
  • výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných,
  • oddíl se zesíleným stavebně technickým zabezpečením,

 

Věznice Rýnovice