Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Včera navštívilo věznici 42 členů odborové organizace Vězeňské služby BSBD z Německa. Jednalo se o zaměstnance věznic napříč všemi spolkovými republikami, kteří jsou účastníky odborného semináře v Görlitz. V rámci programu navštívili Věznici Rýnovice s cílem získat základní informace o vězeňství v České republice, prohlédnout si jednu z českých věznic a seznámit se s dokumentem „Koncepce vězeňství do roku 2025“. Účastníky přivítal ředitel Věznice Rýnovice plk. Mgr. Vlastimil Kříž a v úvodu pohovořil o historii i současnosti věznice. Zástupkyně ředitele věznice Ing. Jana Königová poté formou prezentace přítomné informovala o zaměstnávání odsouzených ve Věznici Rýnovice v historickém kontextu až po současnost. Exkurze věznice probíhala formou dvou skupin. Každá z nich byla zaměřena na jinou problematiku. První skupina se seznámila s úsekem dopravy, prohlédla si pracoviště a hlavním tématem k diskusi zde bylo zaměstnávání vězňů a ekonomika. Druhá skupina se zajímala zejména o vnitřní a vnější bezpečnost věznice a zacházení s vězněnými. Prohlédli si Školské vzdělávací středisko, specializovaná oddělení a ubytovnu odsouzených. Nechyběla ukázka práce psovodů při vyhledávání omamných a psychotropních látek přímo na ložnici odsouzených. V odpoledních hodinách se konala odborná přednáška na téma koncepce vězeňství. Ředitel věznice plk. Mgr. Vlastimil Kříž seznámil přítomné s nejdůležitějšími oblastmi dokumentu, jako je bezpečnost, problematika drog a zaměstnávání odsouzených. Němečtí kolegové vyhodnotili celou návštěvu jako velmi přínosnou s tím, že přispěla ke zvýšení odbornosti účastníků semináře.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X