Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

RÝNOVICE 10. Září (VS ČR) - Odborné setkání ředitelů věznic z českého a saského území, které jsou zařazení do společného projektu mezinárodní spolupráce, proběhlo ve dnech 8. - 10. září. Hlavním cílem vzájemného setkání ředitelů bylo se seznámit se systémem vězeňství sousedního státu a navštívit partnerskou věznici. Ředitel Věznice Bautzen Frank Hiekel provedl odbornou hospitaci ve Věznice Rýnovice ve čtvrtek 9. září.

Se základními informacemi o věznici, pana ředitele, na připravené prezentaci, seznámila zástupkyně ředitele Jana Königová. Hlavními tématy bylo rozdělení kompetencí, kázeňské řízení, stížnosti vězňů, naplňování evropských standardů, práva vězňů, zdravotní péče, vzdělávání a zejména bezpečnost. Pan Hiekel společně s ředitelem Věznice Rýnovice Petrem Veselým navštívili kynologické středisko, kde se pan ředitel saské věznice seznámil s výcvikem služebních psů i s činností Jednotky pod jednotným velením. Dalšími místy exkurze byly specializované oddíly: Oddíl pro osoby s poruchou duševní a poruchou chování, Oddíl se zvýšeným stavebně technickým zabezpečením, Oddíl protitoxikomanické a protialkoholní léčby a Uzavřený oddíl.   Při návštěvě školského vzdělávacího střediska byl pan Hiekel překvapen vysokou úrovní vzdělávání, zejména v oblasti technologií.

Ředitel Věznice Rýnovice Petr Veselý se seznámil s vězeňským systémem v Sasku během návštěvy Věznice Bautzen dne 1. července. Porovnat rozdíly mezi partnerskými věznicemi bylo pro oba ředitele velmi přínosné a každý z nich si odnesl zajímavé zkušenosti, které bude moci aplikovat ve své další práci. V další fázi projektu budou mít možnost poznat vězeňský systém v saské věznici i další zaměstnanci obou věznic.

Cílem projektu česko-saské přeshraniční spolupráce je výměna zkušeností z oblasti trestní justice v přeshraničním regionu  (v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -2020) a navázání dlouhodobé spolupráce mezi jednotlivými zapojenými institucemi. Projekt je financován z prostředků Evropské Unie, dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 3 425 450 Kč.

https://www.vscr.cz/media/english/news/2021/september/logo-erdf-a-programu.png

Sdílet článek

Facebook
Platforma X