Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

ORÁČOV 14. července (VS ČR) – Věznice se v červnu zapojila do dvou programů, které se zaměřují na žáky základních škol v rámci prevence zneužívání návykových látek.

První akcí byl projekt „Kam chceš dojít“, což je společný program Policie České republiky a Vězeňské služby České republiky, který se zaměřuje na žáky druhých stupňů základní školy. Policie v rámci besedy se studenty představí návykové látky, jejich drogy, účinky a další rizika spojená s jejich užívání. Poté si žáci mohou přečíst příběhy odsouzených, kteří mají zkušenosti s užíváním drog a zeptat se jich na dodatečné otázky.

Druhou částí je beseda se zaměstnanci věznice, kteří přiblíží žákům výkon trestu odnětí svobody a problematiku výskytu a zneužívání návykových látek vězněnými osobami ve vězení. V neposlední řadě jsou zaměstnanci věznice zodpovězeny otázky, které byly adresovány odsouzeným.

Druhým preventivním programem byl Protidrogový vlak, který 23. června zastavil na rakovnickém nádraží. V rámci něj měla věznice společně s Praporem podpory nasaditelných sil Rakovník, Policií ČR Rakovník, Městskou policií Rakovník a Hasiči ze HZS Rakovník stánky, kde prezentovali svou činnost. U stánku věznice si mohli žáci prohlédnout výzbroj a výstroj odsouzených, vyzkoušet si poutání nebo teleskopický obušek.

Protidrogový vlak tvoří šest vagonů, které jsou uzpůsobeny jako multimediální sály, v nichž se odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Příběh by měl vést žáky k zamyšlení se nad sebou i svým budoucím vývojem.  

Sdílet článek

Facebook
Platforma X