Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Oráčov vytváří podmínky pro zaměstnávání vězněných osob jednak v rámci vnitřního provozu a jednak smluvně u jiných podnikatelských subjektů. Část vězněných osob pracuje při zajišťování služeb nezbytných pro chod věznice (např. kuchaři, skladníci, údržbáři, krejčí, obuvník, automechanik, knihovník, holič). Prostřednictvím hospodářské činnosti jsou smluvně s různými subjekty sjednávány pracovní příležitosti pro vězněné osoby ve věznici nebo mimo ni. Relativně stálá pracoviště uvnitř věznice jsou na třech pracovištích při kompletaci propagačních materiálů, kde jsou odsouzení zaměstnání ve dvousměnném provozu. Mimo objekt věznice jsou vězněné osoby zaměstnány u firem, které provozují stavební a pozemní práce, údržbu a opravu komunikací. V roce 2019 bylo ve Věznici Oráčov zaměstnáno průměrně 341 vězněných osob tj. 60,94 %. Zaměstnanost se výrazně zvýšila především vzhledem k výstavbě nové multifunkční haly ve výrobní zóně, kde lze zaměstnat až 160 vězněných osob ve dvousměnném provozu. V současné době věznice spolupracuje s deseti podnikatelskými subjekty. U podnikatelských subjektů se jedná zejména o práce manuálně méně náročné, jako je kompletace výrobků, balení propagačních materiálů, lepení obálek, příborových setů, pomocné práce ve stavebnictví, oprava komunikací, sběr kamene z polností a činnosti zajišťující chod věznice.

Nabízíme pracovní sílu z řad vězněných osob

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou využití pracovní síly z řad vězněných osob umístěných ve Věznici Oráčov. Věznice se nachází ve Středočeském kraji na Rakovnicku cca 17 km západně od Rakovníka, souřadnice GPS: Loc 50° 7´34´´N, 13°32´39´´E. 

Na pracovištích uvnitř věznice jsou odsouzení zaměstnáni prostřednictvím Provozovny střediska hospodářské činnosti.Mohou zde být prováděny převážně drobné rukodělné činnosti, jako např. kompletace drobných výrobků ze dřeva, plastu, elektromateriálu, balení propagačních materiálů a letáků, které si zákazník dodá ke zpracování nebo ke kompletaci, včetně následného odvozu již zpracovaného materiálu.

Pro zaměstnání odsouzených ve vnitřních prostorách máme k dispozici:

1. budova “A“ – pracoviště 53,7 m2 
pracoviště 34,5 m2 
skladové prostory 14 m2 

2. budova „B“ – pracoviště 106,2 m2 
skladové prostory 114,4, m2 

3. budova „D“ – pracoviště 136 m2 
skladové prostory 33 m2

Další nabídkou jsou využitelné pozemky ve výrobní zóně:

Jedná se o pozemky samostatně oplocené ohradní zdí ve výrobní zóně Věznice Oráčov. Plochu o výměře 980 m2 zabírá stávající výrobní hala a 1 640 m2 zpevněné a manipulační plochy. Zbývající část pozemků o výměře 13 458 m2 nabízí Vězeňská služba k pronajmutí za účelem zaměstnávání odsouzených osob. Na tomto pozemku je možno postavit dočasnou stavbu, případně provádět sezónní zaměstnávání bez větší náročnosti na budovy (viz foto).

Činnosti, ke kterým může být pozemek využit

Při zaměstnávání odsouzených je třeba vycházet ze specifika pracovní síly vězňů a prostředí věznice. Vězni jsou většinou nekvalifikovaní, proto je vhodná jednoduchá manuální práce vyžadující pouze zapracování. Nelze produkovat nebezpečné výrobky např. součásti zbraní, užívat při výrobě nebezpečné chemické látky, hořlaviny apod., které by mohly být vězni zneužity k narušení bezpečnosti ve věznici.

Jiné informace

  • Dopravní obslužnost objektu: nabízené pozemky se nacházejí ve střežené části věznice, zabezpečené ohradní zdí a přístupné po zpevněné komunikaci. Areál výrobní zóny disponuje samostatným vjezdem nezávislým na hlavním objektu „Věznice Oráčov“, který je vhodný pro vjezd nákladní automobilové dopravy včetně kamionových návěsů (rozměry vstupního koše pro vjezd nákladních automobilů: výška 4,5 m, šířka 4 m, délka 24 m). Veřejná komunikace je vzdálena cca 400 m.
  • Elektrická energie je dostupná z blízké energetické sítě veřejného distributora energií a služeb, napojení na vodovodní řád a kanalizaci je dosažitelné – vnitřní sítě ve správě věznice,
  • Střežení výrobního prostoru zajišťuje Vězeňská služba.

Výhody provozování podnikatelské činnosti ve výrobních prostorách věznice:

  • Zákazník si dodá pouze materiál ke zpracování zakázky. Zaměstnání odsouzených je zajišťováno a organizováno prostřednictvím Provozovny střediska hospodářské činnosti na základě smlouvy o dílo. Provozovna je plátcem DPH.
  • Věznice dodržuje dohodnuté počty pracovníků. Počet pracovníků není ovlivněn čerpáním dovolené, proplácením paragrafů atd.
  • Finanční náklady za práci odsouzených jsou smluvní, je možná jak hodinová, tak i úkolová sazba podle druhu prováděné práce. V ceně za práci odsouzeného je zahrnuto sociální a zdravotní pojištění.
  • Odsouzené je možno zaměstnávat i ve vícesměnném provozu.
  • Věznice zajišťuje odsouzeným základní pracovní oděv a stravu.
  • Pro zajištění kvality výroby, evidence materiálu apod. může mít podnikatel na pracovišti svého zaměstnance (mistra).
Cena za pronájem – dle dohody

Dodatečné informace poskytne uvedená kontaktní osoba zájemcům na základě písemného (i elektronického) dotazu. Po dohodě s kontaktní osobou může zájemce sjednat prohlídku pozemků a výrobních prostor uvnitř věznice.

Kontaktní osoby

Bc. Josef Klouček 
vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob 
tel. 313 593 179, 601 129 587 

Mgr. Miroslav Toušek 
vedoucí oddělení logistiky 
tel. 313 593 169, 723 748 016 

Ing. Renata Charvátová 
zástupce ředitele 
tel. 313 593 126, 602 785 447