Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vznik Věznice Oráčov jako samostatného výchovného ústavu je datován k roku 1963. Její vznik byl vyvolán místním nedostatkem pracovních sil v zemědělství. Pracoviště odsouzených byla roztroušena po okolních obcích. Odsouzení byli zpočátku ubytováni v primitivních montovaných dřevěných stavbách. Po amnestii prezidenta republiky ze dne 9.5.1968 počet odsouzených naráz poklesl ze zhruba 190 na 30 odsouzených. V uprázdněném objektu byla urychleně dokončena stavba první zděné ubytovny pro odsouzené a tím položen základ dalšího rozvoje ústavu. Dřevěné stavby byly nahrazeny plánovitě budovanými zděnými bloky. Počet odsouzených brzy přesáhl 400. Vězeňské objekty převzal od státního statku do správy SNV. 

Věznice Oráčov se nachází ve Středočeském kraji nedaleko města Rakovník. Současná věznice je profilována jako věznice s ostrahou, která je určena pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů. Pro odsouzené jsou k dispozici specializovaná oddělení bezdrogové zóny, kde výchovnou činnost zajišťuje stálý tým vychovatelů a specialistů. Normová ubytovací kapacita je 464 míst. 

K historii ústavu patří i pobočka ústavu Šmikousy, v roce 1971 zřízená pro odsouzené za nedbalostní trestné činy a zrušená v roce 1987. Odsouzení z místní pobočky pracovali především v zemědělství, chodili sami do zaměstnání, byly jim povolovány častější návštěvy i přerušení trestu. Pokles počtu odsouzených v kategorii nedbalostních trestných činů byl značný, takže v roce 1987 byl vězeňský objekt vrácen zpět státnímu statku. 

Odsouzení v Oráčově vykonávali trest v I. NVS a pracovali většinou u ČSD při opravách kolejových svršků, v zemědělství a v rakovnické Rakoně při výrobě mýdla a pracích prášků. 

V osmdesátých letech byla ve Věznici Oráčov zahájena další dostavba a zlepšování podmínek výkonu trestu. Dokončením dvou objektů v letech devadesátých byla věznice rozšířena o nové zdravotnické středisko včetně lůžkové části, skladovací a výrobní prostory, ubytovací kapacitu pro 38 odsouzených a tělocvičnu. V rámci dostavby byla dokončena i výstavba I. a II. sledu oplocení věznice včetně perimetrické ochrany.