Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu


Profilace

V souladu s novelou zákona o výkonu trestu je Věznice Heřmanice profilována jako věznice s ostrahou, přičemž má i tři oddělení s dozorem. Ve věznici jsou zřízena specializovaná oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním alkoholu a patologickým hráčstvím ve věznici s ostrahou a výkon trestu mentálně retardovaných odsouzených ve věznici s ostrahou a oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody mladistvých. K výkonu trestu jsou zde zařazováni odsouzení s délkou trestu do 15 let. Normová ubytovací kapacita je stanovena na 707 míst, skutečný stav se pohybuje kolem 900 odsouzených.

Ubytovny odsouzených jsou soustředěny do dvou čtyřpodlažních budov. Ubytovny oddělení standardního režimu mají 12 ložnic po pěti lůžkách, nyní s ohledem na přeplněnost je na každé ložnici 6 lůžek. Nástupní oddělení a ubytovna pro kuchaře má 7 ložnic s celkovou kapacitou 30 – 35 míst. Výjimkou je výstupní oddělení s ostrahou, které má dvě ložnice pro 8 odsouzených a bezdrogová zóna pro odsouzené ve věznici s ostrahou, která má 11 ložnic po pěti lůžkách. Sníženou ubytovací kapacitu mají rovněž obě specializovaná oddělení. Celový systém je zřízen v budově oddělení výkonu kázeňských trestů, kde je zároveň umístěno oddělení III. prostupné skupiny vnitřní diferenciace a krizové oddělení.

V suterénu budovy A jsou umístěny návštěvní místnosti, jednací síň pro Okresní soud Ostrava, terapeutická místnost, počítačová učebna, kaple, knihovna, a prostory pro činnost zájmových kroužků (šicí dílna). V suterénu budovy B je zřízeno nové pracoviště, kde se šijí oděvní součástky, místnost pro šití látkových panenek Kiwanis a místnosti pro zájmové kroužky: dřevomodelářský.

Výstupní oddělení

Ve věznici je zřízeno jedno výstupní oddělení a to pro odsouzené zařazené do věznice s ostrahou.