Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Heřmanice


Adresa:
Vězeňská služba ČR, Věznice Heřmanice,
Orlovská 670/35, P.O.BOX 2
713 02 Ostrava

telefon: 595 220 111
fax: 595 220 289
e-mail: info@vez.her.justice.cz

GPS souřadnice: 49°51’42.11″N,18°18’6.81″E
nejbližší zastávka MHD: Na Liščině (cca 100 metrů, trolejbus 109, bus 49), zastávka Betonářská (cca 300 m, trolejbus č. 108)

Zde zveřejněná adresa elektronické pošty ani žádná jiná uvedená na internetových stránkách věznice neslouží pro komunikaci s odsouzenými!
Elektronická podatelna pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Vězeňské službě České republiky se zaručeným elektronickým podpisem odesílatele zasílejte na: e-podatelna@grvs.justice.cz

Věznice Heřmanice se nachází asi 5 km od centra města Ostravy. Původně pracovní tábor byl vybudován v r. 1959 na základě potřeby pracovníků pro důlní podniky. Současnou podobu dostala věznice po rozsáhlé přestavbě v sedmdesátých letech.

Věznice Heřmanice je věznicí pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených zařazených do věznice s ostrahou s oddělením se středním stupněm zabezpečení, oddělením s vysokým stupněm zabezpečení a od dubna 2013 je zde zřízeno oddělení pro výkon trestního opatření mladistvých odsouzených.

Ve věznici je zřízen specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení, specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním alkoholu a patologickým hráčstvím v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení a zvláštní oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody mladistvých. Ve věznici je rovněž zřízena bezdrogová zóna se standardním zacházením a výstupní oddíly. Celková kapacita věznice je stanovena na 682 míst.

Odsouzení jsou ubytováni v ložnicích se čtyřmi až sedmi lůžky.

Zdravotní péče ve Věznici Heřmanice je zajištěna provozem zdravotního střediska v areálu věznice. Zde pracuje odborný zdravotnický personál – zdravotní sestry, praktičtí lékaři a stomatologický lékař. Specializovaná odborná péče a vyšetření, včetně chirurgických zákroků je poskytována ve smluvních zdravotnických zařízeních a nemocnicích v blízkém regionu a dále ve vězeňských nemocnicích v Brně a v Praze.

Práceschopní odsouzení jsou zaměstnáváni ve vlastní režii věznice a ve vlastní výrobní činnosti, kde zhotovují výrobky z kovu pro potřeby Vězeňské služby ČR. Ve středisku hospodářské činnosti věznice a u dvou soukromých firem, které zaměstnávají odsouzené v pronajatých prostorách ve výrobní části areálu, vězni především rozebírají a třídí kovový odpad. Odborné vzdělání odsouzených pomáhá zabezpečovat i Školské vzdělávací středisko, které je odloučeným pracovištěm Středního odborného učiliště VS ČR. Odborné vzdělávání odsouzených zahrnuje školení svářečů, řidičů VZV, jeřábníků a vazačů K všeobecně vzdělávacím kurzům patří rozvoj kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií, kurzy sociálního trivia, kurzy konverzace v jazyce německém, anglickém, italském a základy jazyka českého pro cizince. Uplatňování speciálních výchovných postupů se realizuje formou individuální intervence a terapie odsouzených, sociálně právního poradenství, rozpravou s duchovními. Ke skupinovým formám zacházení patří: korektivní komunity, psychoterapie, skupinové poradenství, sociálně psychologický program, fyzioterapie, „Den otevřených dveří“ se sociálními kurátory, kurz Bible, diskusní kroužek o ekonomice, sociologii a politice, besedy pro odsouzené na dané téma a Klub mladých dospělých.

Seberealizaci odsouzeným umožňuje činnost v zájmových sportovních, rukodělných, kulturních kroužcích a účast na akcích kulturního i sportovního charakteru. Kvalitní výkony pěveckého sboru odsouzených jsou známy i veřejnosti. Věznice spolupracuje s Krajským vzdělávacím a informačním centrem Moravskoslezského kraje, jejichž zástupci distribuují metodické pomůcky a hračky vyrobené vězni do školských a sociálních zařízení. Dlouhodobě věznice spolupracuje se sdružením Kiwanis, pro něž odsouzení šijí bezplatně látkové panenky, které jsou následně předávány dětem a lékařům do nemocnic.

Zaměstnanci věznice mají po náročné práci řadu možností aktivního využití volného času. K dispozici mají vlastní společenské zařízení Na Věchýtku, tenisový kurt, volejbalové hřiště, posilovnu a tělocvičnu. Věznice má uzavřenou dohodou o vzájemné spolupráci s polskou věznicí Jastrzębie Zdrój, slovenským Ústavem pro výkon trestu odnětí svobody Dubnica nad Váhom a maďarskou věznicí ve Váci.

Věznice Heřmanice