Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Nabídka na zaměstnávání odsouzených mužů ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Heřmanice

V souladu s ustanovením § 30 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody v platném znění, a v souladu s ustanovením § 53 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody v platném znění, Věznice Heřmanice nabízí pracovní síly na výkon následujících prací a služeb:

 • pro strojírenské firmy a podniky zabývající se kovovýrobou – pracovníky na pomocné práce ve strojírenské kovovýrobě
 • pro podniky zabývající se sběrem a likvidací odpadů – pracovníky na třídění odpadu a pomocné práce související s rozebíráním a tříděním kovového odpadu
 • pro jiné podnikatelské subjekty – pracovníky na různé jednoduché, snadno naučitelné práce a to ve střeženém pracovišti heřmanické věznice.

Odměňování odsouzených

Odsouzení zařazení do práce jsou odměňováni podle nařízení vlády č. 361/2017 Sb., ve znění Nařízení generálního ředitele č. 13/2018 o odměňování odsouzených zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.
Odsouzení jsou zařazeni do čtyř platových skupin

 • I. skupina – 50 % minimální mzdy za kalendářní měsíc (není potřebná odborná kvalifikace)
 • II. skupina – 70 % minimální mzdy za kalendářní měsíc (vyučení nebo potřebná odborná kvalifikace)
 • III. skupina – 95 % minimální mzdy za kalendářní měsíc (střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu)
 • IV. skupina – 120 % minimální mzdy za kalendářní měsíc (vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu).
  Možnosti spolupráce

Na základě smlouvy o zařazení odsouzených do práce, která stanoví podrobnější podmínky za nichž budou odsouzení pracovat. V tomto případě si firma přímo řídí a organizuje pracovní činnost za pomoci svých pracovníků a plní povinnosti zaměstnavatele.
Na základě objednávky si firma objedná za dohodnutou cenu určité výrobky či služby, které mu věznice zhotoví v provozovně střediska hospodářské činnosti.

Výhody

 • Zaměstnávání odsouzených je možné jak dlouhodobě, tak krátkodobě dle potřeba a požadavků zaměstnavatele.
 • Věznice má zpravidla k dispozici dostatek náhradní pracovní síly a tak zaměstnavatel nemusí řešit otázku spojenou s pracovní neschopností, čerpáním řádné dovolené a dalšími překážkami v práci z obdobných důvodů.
 • Ze strany věznice je věnována maximální pozornost výběru vězněných osob pro zaměstnavatele (provádí odborná komise jako poradní orgán ředitele věznice). Je možné dle požadavku zaměstnavatele – po vzájemné dohodě – provést za vězněnou osobu náhradu a to z důvodu provádění nekvalitní práce, porušování pracovní kázně či náplně práce.
 • Věznice zajišťuje smluvně dohodnutý počet pracujících.
 • Odsouzení jsou odměňováni podle vykonané práce. Zaměstnavatel nehradí: nemocenskou, dovolenou, státní svátky, odchodné a mzdu, kdy odsouzený nepracuje (odstávky výroby).