Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 11. března (VS ČR) Věznice Heřmanice nabízí k pronájmu za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody nebytové prostory o celkové výměře cca 400 m².

Jedná se o nebytové prostory umístěné ve střežené části Věznice Heřmanice. Nabízené prostory jsou větší částí velké výrobní haly, kde se původně nacházelo pracoviště na montáž plastových hraček. Celkové rozměry nabízeného prostoru jsou v maximálních hodnotách, délka: 32 m; šířka 12,5 m; výška 6,9 m. Jedná se o nepodsklepenou ocelovou montovanou konstrukci s cihelnou vyzdívkou tl. 250 mm do výšky 2,1 m. Strop je tvořen krytinou z vlnitého plechu + asfaltový pás. Objekt je jednopodlažní

Osvětlení je zajištěno umělým osvětlením v podobě zářivkových těles a zároveň přirozeným světlem, které proudí polykarbonátovým zasklením v hliníkových profilech. Do prostor jsou zavedeny sítě v podobě elektřiny, vody, samostatného okruhu topení.

Celková dispozice a stav jsou zřejmé z přiložené fotodokumentace.

Při zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody musí být respektována specifika daná vlastním výkonem trestu odnětí svobody. Z pohledu zaměstnávání se jedná zejména o nekvalifikovanou pracovní sílu a fluktuaci pracovně zařazených odsouzených danou délkou trestu odnětí svobody případně dalšími omezujícími faktory (bezpečnostní, zdravotní, právní aj.), proto je vhodná jednoduchá manuální práce, která vyžaduje pouze zapracování. Z bezpečnostního hlediska nelze v rámci výroby produkovat nebezpečné výrobky, které by se daly zneužít jako střelné zbraně, omezení je rovněž kladeno na nebezpečné chemické látky a hořlaviny.

Minimální roční nájemné je cca 56.000 Kč. Přesné nájemné bude stanoveno před uzavřením smluvního vztahu dle vyhotoveného znaleckého posudku. Každý rok bude navýšeno o průměrnou roční míru inflace zjištěnou a oznámenou ČSÚ. K nájemnému se dále bude účtovat úhrada služeb spojených s pronájmem (energie).

Mimo nájemní smlouvu bude dále uzavřena smlouva o zaměstnávání odsouzených, která bude upravovat podmínky zaměstnávání odsouzených osob a konkrétní práci, kterou budou odsouzení realizovat.

Bližší informace poskytne Bc. Zdeněk Matoušů, tel.: 602 785 812, s nímž lze rovněž dohodnout i fyzickou prohlídku objektu.

Nabídky na pronájem za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody mohou případní zájemci zaslat také na elektronickou adresu zmatousu@vez.her.justice.cz

 

Základní informace o zájemci by měli obsahovat:

·         identifikaci zájemce (obchodní název, sídlo – adresa, IČO, DIČ, kontaktní údaje),

·         rámcový popis výrobního programu, který bude v pronajímaných prostorách realizován,

·         předpokládaný počet zaměstnávaných odsouzených

·         předpokládaný termín zavedení výrobního programu.

 

Přílohy (naleznete ve fotogalerii):

č. 1 – nabízené prostory

č. 2 – umístění objektu ve Výrobní zóně věznice

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.