Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 23. únor (VS ČR) Věznice Heřmanice nabízí k pronájmu za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody nebytové prostory o celkové výměře cca 198 m².

Jedná se o nebytové prostory umístěné ve střežené části Věznice Heřmanice. Nabízené prostory jsou menší částí velké výrobní haly, kde se původně nacházela brusírna. Celkové rozměry nabízeného prostoru jsou v maximálních hodnotách, délka: 15,5 m; šířka 12,5 m; výška 6,9 m. Jedná se o nepodsklepenou ocelovou montovanou konstrukci s cihelnou vyzdívkou tl. 250 mm do výšky 2,1 m. Strop je tvořen krytinou z vlnitého plechu + asfaltový pás. Objekt je jednopodlažní

Osvětlení je zajištěno umělým osvětlením v podobě zářivkových těles a zároveň přirozeným světlem, které proudí polykarbonátovým zasklením v hliníkových profilech. Do prostor jsou zavedeny sítě v podobě elektřiny, vody, samostatného okruhu topení.

Celková dispozice a stav jsou zřejmé z přiložené fotodokumentace.

Při zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody musí být respektována specifika daná vlastním výkonem trestu odnětí svobody. Z pohledu zaměstnávání se jedná zejména o nekvalifikovanou pracovní sílu a fluktuaci pracovně zařazených odsouzených danou délkou trestu odnětí svobody případně dalšími omezujícími faktory (bezpečnostní, zdravotní, právní aj.), proto je vhodná jednoduchá manuální práce, která vyžaduje pouze zapracování. Z bezpečnostního hlediska nelze v rámci výroby produkovat nebezpečné výrobky, které by se daly zneužít jako střelné zbraně, omezení je rovněž kladeno na nebezpečné chemické látky a hořlaviny.

Minimální nájemné dle vyhotoveného znaleckého posudku ze dne 14. 11. 2017 pod č. 2309/17 znalcem Ing. Martinou Schulmeisterovou a navýšené o roční míru inflace z titulu pronájmu vlastních nemovitostí, zjištěnou a oznámenou ČSÚ v období let 2018 - 2023, činí částku ve výši 1 940,36 Kč měsíčně (ročně 23 284,30 Kč). K nájemnému se dále bude účtovat úhrada služeb spojených s pronájmem (energie) dle skutečných spotřeb (podružné měřiče).

Mimo nájemní smlouvu bude dále uzavřena smlouva o zaměstnávání odsouzených, která bude upravovat podmínky zaměstnávání odsouzených osob a konkrétní práci, kterou budou odsouzení realizovat.

Bližší informace poskytne Bc. David Urbančík, tel.: 602 768 111, s nímž lze rovněž dohodnout i fyzickou prohlídku objektu.

Nabídky na pronájem za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody mohou případní zájemci zaslat také na elektronickou adresu durbancik@vez.her.justice.cz

Základní informace o zájemci by měli obsahovat:

·         identifikaci zájemce (obchodní název, sídlo – adresa, IČO, DIČ, kontaktní údaje),

·         rámcový popis výrobního programu, který bude v pronajímaných prostorách realizován,

·         předpokládaný počet zaměstnávaných odsouzených

·         předpokládaný termín zavedení výrobního programu.

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.