Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 11. března (VS ČR) Věznice Heřmanice nabízí k pronájmu za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody nebytový prostor o celkové výměře cca 83,5 m².

Jedná se o nebytový prostor umístěný ve střežené části Věznice Heřmanice. Nabízený prostor je součástí Ubytovny odsouzených A (suterén), kde se původně nacházelo pracoviště Callcentra. Prostor má k dispozici dvě samostatná sociální zařízení (pro zaměstnance a odsouzené). Celkové členění nabízeného prostoru je následující:

Účel místnosti

Plocha m2

Kancelář

61,68

Kancelář

8,11

Umývárna

2,56

WC

3,55

WC

1,62

WC

1,72

Umývárna

2,21

Úklidová místnost

2,03

Osvětlení je zajištěno umělým osvětlením v podobě zářivkových těles a zároveň přirozeným světlem. Do prostor jsou zavedeny sítě v podobě elektřiny, vody a topení.

Celková dispozice a stav jsou zřejmé z přiložené fotodokumentace.

Při zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody musí být respektována specifika daná vlastním výkonem trestu odnětí svobody. Z pohledu zaměstnávání se jedná zejména o nekvalifikovanou pracovní sílu a fluktuaci pracovně zařazených odsouzených danou délkou trestu odnětí svobody případně dalšími omezujícími faktory (bezpečnostní, zdravotní, právní aj.), proto je vhodná jednoduchá manuální práce, která vyžaduje pouze zapracování. Z bezpečnostního hlediska nelze v rámci výroby produkovat nebezpečné výrobky, které by se daly zneužít jako střelné zbraně, omezení je rovněž kladeno na nebezpečné chemické látky a hořlaviny.

Minimální roční nájemné je cca 45.000 Kč. Přesné nájemné bude stanoveno před uzavřením smluvního vztahu dle vyhotoveného znaleckého posudku. Každý rok bude navýšeno o průměrnou roční míru inflace zjištěnou a oznámenou ČSÚ. K nájemnému se dále bude účtovat úhrada služeb spojených s pronájmem (energie).

Mimo nájemní smlouvu bude dále uzavřena smlouva o zaměstnávání odsouzených, která bude upravovat podmínky zaměstnávání odsouzených osob a konkrétní práci, kterou budou odsouzení realizovat.

Bližší informace poskytne Bc. Zdeněk Matoušů, tel.: 602 785 812, s nímž lze rovněž dohodnout i fyzickou prohlídku objektu.

Nabídky na pronájem za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody mohou případní zájemci zaslat také na elektronickou adresu zmatousu@vez.her.justice.cz

Základní informace o zájemci by měly obsahovat:

identifikaci zájemce (obchodní název, sídlo – adresa, IČO, DIČ, kontaktní údaje),

rámcový popis výrobního programu, který bude v pronajímaných prostorách realizován,

předpokládaný počet zaměstnávaných odsouzených

předpokládaný termín zavedení výrobního programu.

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.