Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Odsouzeným se zajišťuje právo na poskytování duchovních služeb dle Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění. K výkonu duchovní služby v místech, kde se vykonává trest odnětí svobody, jsou oprávněny pouze ty registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu tohoto práva podle zvláštního právního předpisu. Ve Vazební věznici Hradec Králové zajišťuje duchovní službu jeden kaplan a tři dobrovolníci pověření jednotlivými církvemi – zástupce církve Řimskokatolické, církve Pravoslavné a Českobratrské. Duchovenskou službu koordinuje vězeňský kaplan. 

Dobrovolní duchovní konají pohovory s obviněnými/odsouzenými, slouží slovem a v odůvodněných případech svátostmi, konají biblické hodiny. Kaplan koordinuje činnost duchovních, pravidelně koná aktivity s vězni, zajišťuje literaturu s náboženskou a kulturní tématikou, provádí individuální pohovory, funguje jako poradce v náboženských otázkách. Bohoslužebná shromáždění se konají o velkých církevních svátcích ve spolupráci s dobrovolnými duchovními.