Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Míra recidivy kriminální činnosti v České republice dosahuje 70%. Jeden z problémů recidivy je značné zadlužení odsouzených, které se pobytem ve vězení může ještě zvyšovat. Pracovním zařazením odsouzených se snažíme docílit, aby k dalšímu nárůstu zadlužení odsouzených nedocházelo. Dále je smyslem pracovního zařazení odsouzených udržet určité pracovní návyky, které si přinášejí z civilního života, případně u nich tyto návyky pomoci vypěstovat, aby byli schopni se po propuštění z výkonu trestu lépe adaptovat a získat prostředky na obživu jinou než kriminální cestou. V naší věznici část pracovně zařazených odsouzených zajišťuje činnosti nezbytné pro chod věznice, obstarávají např. kuchyň, prádelnu, sklad nebo knihovnu. Jiní odsouzení pracují na vnějších pracovištích s volným pohybem mimo věznici. Průměrná mzda pracovně zařazených odsouzených činí 4.712,- Kč.

Zaměstnanost odsouzených umístěných ve Vazební věznici Hradec Králové je v současné době 95%.

Volné kapacity odsouzených pro práci u cizích (podnikatelských) subjektů jsou v současné době vyčerpány. Vazební věznice Hradec Králové je schopna zabezpečovat pouze pracoviště stávajících smluvních partnerů.

Seznam pracovišť a pracovní činnost vykonávaná odsouzenými u podnikatelských subjekt

  1. D & D agentura práce - výroba, opracování a kontrola pryžových výrobků
  2. APA Hradec Král. s.r.o. - ekologická likvidace autovraků
  3. Force trade s.r.o. - pomocné práce - výroba dlažby, výroba, opracování a kontrola pryžových výrobků
  4. 3D AUTO s.r.o. - ekologická likvidace autovraků
  5. B&G Group s.r.o. - pomocné práce při skladování
  6. DPD CZ s.r.o. - pomocné práce při skladování
  7. vka

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X