Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Z historie zaměstnávání 

Zaměstnávání vězněných osob patří mezi priority Vězeňské služby ČR. V posledních letech se daří zaměstnanost zvyšovat i přes to, že se v současné době na zaměstnanost vězněných osob podílí světová ekonomická krize. 

Vazební věznice České Budějovice je profilovaná jako typ věznice s dozorem, jejíž součástí je zvláštní oddělení vazební věznice – objekt Pracov, pro výkon trestu odsouzených zařazených do typu věznice s dozorem a dohledem. 

Účelným využitím ubytovací kapacity ve prospěch odsouzených, zejména umístěných do vazební věznice vyvstává potřeba hledat nové a vhodné pracovní příležitosti v rámci programu zacházení.

Ve vazební věznici vykonávají odsouzení práci

  • Ve vnitřním provozu – např. kuchyně, úklid, knihovna, údržba, prádelna, autodílna, sklady, pomocný administrativní pracovník ve výrobě. V roce 2009 zde byl vykazován průměrný přepočtený počet 41,8 odsouzených.
  • Mimo objekt vazební věznice u cizích subjektů. Od 1.1.2009 byla zřízena provozovna střediska hospodářské činnosti, která uzavírá smlouvy s cizímu subjekty. Smlouvy byly uzavřeny s firmami Jihočeského kraje. Vězněné osoby vykonávají pomocné dělnické práce v oblasti stavebnictví, dřevozpracujícím odvětví, v potravinářském průmyslu, výroba školních a kancelářských potřeb, zemědělství, odvoz a likvidace komunálního odpadu. V roce 2009 zde byl vykazován průměrný přepočtený počet 43,61 odsouzených.
  • V objektu PraZaměstnávání 2019cov, kde odsouzení vykonávají Zaměstnávání 2019pomocné práce na základě uzavřené smlouvy byl v roce 2009 vykazován průměrný přepočtený počet 6,78 odsouzených.
  • V rámci pracovních terapií. Jedná se o odsouzené zařazené do pracovních terapií, které jsou pracovní aktivitou programu zacházení s dobou činnosti nejméně 21 hodin týdně – např. úklidové práce, pomocné práce v občanských sdružení , apod.
  • Bez nároku na odměnu – tj. zejména práce pro zajištění každodenního provozu vazební věznice. Jedná se zejména o mimořádné úklidové práce po malování nebo standardní úklid.

V roce 2009 bylo ve Vazební věznici České Budějovice průměrně zaměstnáno 90,25 vězněných osob, procento využitelnosti fondu pracovní doby činilo 89,53 a procento zaměstnanosti 96,56 %. 

Zařazení do práce v maximální počtu umístěných odsouzených spočívá zejména v tom, že je nutné získat pracovní příležitosti u jiných subjektů mimo vazební věznici. V této souvislosti je nutné klást maximální důraz na stanovená kriteria pro povolení volného pohybu mimo vazební věznici při plnění pracovních úkolů již při samotném výběru odsouzených v přijímací komisi odborných zaměstnanců. Tato skutečnost nesmí být podceňována zejména proto, že uvnitř objektu vazební věznice nejsou vhodné prostorové podmínky pro další zaměstnávání. Zabezpečení nestřežených pracovišť a pracovních terapií je podmíněno přítomností zaměstnanců vazební věznice na těchto pracovištích.