Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Z historie zaměstnávání 

Zaměstnávání vězněných osob patří mezi priority Vězeňské služby ČR. Vazební věznici České Budějovice se daří dlouhodobě udržovat zaměstnanost na velmi vysoké úrovni. 

Vazební věznice je profilována jako věznice pro výkon trestu pro odsouzené muže v ostraze se středním a vysokým stupněm zabezpečení. Její součástí je také Specializovaný oddíl pro trvale pracovně nezařaditelné ženy v ostraze s vysokým stupněm zabezpečení. 

Ve vazební věznici vykonávají odsouzení práci

  • Ve vnitřním provozu - kuchyně, úklid, knihovna, údržba, prádelna, autodílna, sklady. V této oblasti zaměstnáváme 40 odsouzených.
  • Mimo objekt vazební věznice u cizích subjektů - od 1.1.2009 je zřízena provozovna střediska hospodářské činnosti, která uzavírá smlouvy s cizímu subjekty, pro které odsouzení vykonávají práci v oblastech potravinářského a výrobního průmyslu, třídění a svozu komunálního odpadu, ale také při sezónních zemědělských pracích. V této oblasti může nabídnout až 42 pracovních míst.
  • V rámci pracovních terapií - jedná se o odsouzené zařazené do pracovních terapií, které jsou pracovní aktivitou programu zacházení s dobou činnosti nejméně 21 hodin týdně – např. úklidové práce apod.
  • Bez nároku na odměnu – tj. zejména práce pro zajištění každodenního provozu vazební věznice.

V roce 2021 byla ve Vazební věznici České Budějovice průměrná zaměstnanost 98,5 %. 

Při zaměstnávání odsouzených je nutné klást důraz na stanovená kritéria pro povolení volného pohybu mimo vazební věznici při plnění pracovních úkolů. Tento proces začíná již při výběru odsouzených v přijímací komisi odborných zaměstnanců. Tato problematika souvisí se skutečností, že vazební věznice nedisponuje vhodnými prostory a podmínkami pro zřízení střeženého pracoviště ve svém areálu.