Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V roce 2016 pokračovali zaměstnanci vazební věznice v naplňování jedné z priorit Vězeňské služby ČR, kterou je snaha o maximální zaměstnávání vězněných osob. Tato snaha spočívá v trvalém úsilí pro zařazení co největšího množství odsouzených do pracovního procesu, a také ve vyhledávání nových pracovních příležitostí. Výsledkem aktivity zaměstnanců věznice je získání zájmu dostatečného množství firem, které by měly zájem odsouzené zaměstnat. Zvyšování počtu pracovně zařazených odsouzených je úzce spojeno s materiálně technickým zajištěním zaměstnávání vězňů, a rovněž výběrem vhodných odsouzených – zejména pro zaměstnávání mimo věznici. Vězňů, kteří vyhoví všem měřítkům výběru, je v současné době značný nedostatek. Odsouzené osoby jsou po svém nástupu do výkonu trestu odnětí svobody podrobeny důkladnému hodnocení, zda splňují podmínky pro pracovní zařazení. Odborně je posouzen zejména zdravotní stav a také kritéria bezpečnostního i osobnostního charakteru. Po prvotním seznámení práceschopného odsouzeného s životem ve věznici, dochází k jeho postupném pracovnímu zařazení – nejprve do kategorie „práce pro věznici“. Zde si zaměstnanci ověří, zda se odsouzený snaží, umí a skutečně chce pracovat. Pracemi pro potřeby věznice se rozumí práce, které jsou nutné k zajištění každodenního provozu věznice. Jedná se především o úklidové práce, pomocné práce v kuchyni, práce v prádelně a podobně. V případě, že se odsouzený osvědčí, je poté zařazen do práce ve vnitřním provozu věznice - tedy do kuchyně, provozu údržby objektu, prádelny, autoparku. Další práce uvnitř věznice jsou například ve skladu, knihovně a dále při pravidelném denním úklidu objektu věznice. Pokud odsouzený splňuje kritéria pro udělení povolení k volnému pohybu při plnění pracovních úkolů, je možné jej následně zařadit na pracoviště mimo objekt věznice. V roce 2016 pracovali odsouzení v pěti budějovických firmách. Průměrný výdělek odsouzených osob, pracovně zařazených uvnitř i mimo věznici, činil v loňském roce 4904,- Kč.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X