Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Spolupráce mezi Vazební věznicí České Budějovice a Charitou v Českých Budějovicích je realizována individuálně. Jednotlivé charitativní činnosti probíhají nepravidelně, zpravidla korespondenční formou a individuální aktivitou odsouzených a obviněných. 

V oblasti působení nevládních a neziskových organizací (dále jen „NNO“) jsme navázali kontakt s občanským sdružením (dále jen „OS“) KONÍČEK, jež poskytuje sociální služby pro znevýhodněné občany, zooterapii a volnočasové aktivity. ZOO Ohrada Hluboká n/Vltavou, která se specializuje na chov zvířat z Evropy a klimaticky mírné části Asie. TJ Dynamo České Budějovice zprostředkovává sportovní činnost (nohejbalové kurty). 

Z výše uvedenými NNO v roce 2009 uzavřela Vazební věznice České Budějovice dohody. Z důvodu, že se nejedná o klasickou spolupráci NNO s vazební věznicí tzn., že zástupci organizací bezprostředně přímo nepůsobí na odsouzené a obviněné, neaplikují se ustanovení interního předpisu [1] v plném rozsahu. Uvedené subjekty nám pouze umožňují ve svých oblastech působnosti provádět pracovní terapie s odsouzenými nebo v případě ZOO Hluboká n/Vlt. se jedná o možnost pracovního zařazení odsouzených podle „Smlouvy o zařazení odsouzených do práce“, za kterou jsou vybraní odsouzení finančně odměňováni. Vazební věznice nespolupracuje s jinou NNO na bázi projektu nebo dlouhodobé spolupráce. V následujícím roce 2010 připravujeme rozšířit současnou spolupráci s OS KONÍČEK, abychom mohli poskytovat odsouzeným prostřednictvím této NNO pomoc při hledání zaměstnání nebo nabídnout individuálně jinou sociální pomoc odsouzeným před ukončením výkonu trestu včetně období po bezprostředním propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

-----------------------------------

[1] Ve smyslu ML ŘO VV a T č. 11/ 2008, kterým se stanovuje způsob spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi.