Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vazební věznice je spolu s krajským soudem umístěna v budově bývalého justičního paláce, vybudovaného v roce 1905. Celý stavební komplex se nachází v centru jihočeské metropole.

V posledních letech prochází rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Ubytovací kapacita je 238 míst, z toho 81 pro obviněné ve vazbě a 157 pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody. Výkon vazby je zabezpečován ve standardních celách a v oddělení se zmírněným režimem. Trest odnětí svobody vykonávají odsouzení v typu věznice s ostrahou, se středním a vysokým stupněm zabezpečení, kam se vybírají vězni splňující zdravotní, profesní a další požadavky nutné k zařazení do pracovního procesu.

Především pro obviněné mladistvé a mladé dospělé se v souladu s možnostmi vazební věznice realizují pracovní, vzdělávací, sportovní, poradenské, psychoterapeutické, náboženské a další aktivity, zaměřené na snížení stresu z uvěznění a dosažení pozitivních osobnostních změn. Na těchto aktivitách se dlouhodobě vedle odborných zaměstnanců (pedagogové, psychologové, sociální pracovníci) zapojují i zástupci šesti církví a náboženských společností.

Programy zacházení, individuálně zpracovávané pro všechny odsouzené, vycházejí v prvé řadě z dlouhodobé tradice smysluplného zaměstnávání užitečnou prací. Vězněné osoby zajišťují pomocné práce související s provozem (úklid, kuchyně, prádelna, údržba apod.). Ve spolupráci s firmami působícími v Jihočeském kraji pracují v potravinářském a výrobním průmyslu, třídění a svozu komunálního odpadu, ale také při sezónních zemědělských pracích. Odsouzeným, kteří spolehlivě plní své pracovní i další povinnosti, se umožňuje účastnit se spolu s odbornými zaměstnanci věznice různých sportovních a kulturních akcí ve věznici i mimo ni. Mají rovněž možnost využít přerušení výkonu trestu či krátkodobého opuštění věznice v souvislosti s návštěvou s cílem upevnění sociálních vazeb v rodině. Odsouzení se aktivně podílí na spolupráci s neziskovými organizacemi.

Vazební věznici se daří pro náročnou práci zaměstnanců postupně zlepšovat podmínky, a to nejen na pracovišti, ale i při využívání volného času. V roce 2009 byla uzavřena Dohoda o podmínkách rozvoje spolupráce s Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča, s jehož pracovníky probíhají do současné doby každoroční pracovní schůzky.

Vazební věznice České Budějovice