Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Prioritou věznice v oblasti zaměstnávání vězněných osob zůstává snaha o zařazení co největšího počtu odsouzených do pracovního procesu. V oblasti zaměstnávání nadále přetrvává problém nedostatku vhodných vězňů, který vznikl propuštěním značné části odsouzených po amnestii, vyhlášené dne 1. ledna 2013. V loňském roce bylo zaměstnáno 99,02% pracovně zařaditelných odsouzených. Zařazení odsouzených do práce umožní vězněným osobám získat, či neztratit pracovní návyky, smysluplně a efektivně naplnit účel výkonu trestu a také uhradit náklady na výkon svého trestu. Pracovně zařaditelný je odsouzený, splňující zákonné a rovněž specifické podmínky pro výkon konkrétní práce. V roce 2014 činila hrubá průměrná měsíční odměna pracujícího odsouzeného 4 337,- Kč. Z částky je odsouzenému odváděna část na sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zálohu na daň z příjmu fyzických osob. Dále jsou prováděny srážky k úhradě výživného na děti (pokud je tato povinnost), k úhradě nákladů výkonu trestu, k úhradě dalších pohledávek, či srážky prováděné na základě nařízeného výkonu rozhodnutí soudu, nebo orgánu státní správy. Zůstatek odměny je rozdělen na úložné, které může odsouzený použít například k úhradě škody poškozenému, podpoře své rodiny, k nákupu potravin a věcí osobní potřeby, k úhradě zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jako kapesné.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X