Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontaktní údaje

Spravující orgán

Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a
140 67 Praha 4
e-mail: e-podatelna@grvs.justice.cz
ID datové schránky: b86abcb

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jaroslav Bauer
Soudní 1672/1a
140 67 Praha 4
e-mail: poverenec@grvs.justice.cz
sekretariát, tel.: + 420 244 024 802
ID datové schránky: nzz9tgu

Dozorový úřad

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
e-mail: posta@uoou.cz
 ID datové schránky: qkbaa2n
Legislativa
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV
  • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  • zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

        (dostupné např. na https://www.zakonyprolidi.cz/)

Formulář

Žádost o sdělení informace o zpracování osobních údajů