Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 29. listopadu (VS ČR) – Dvanáct účastníků z pěti zemí absolvovalo 20. října mezinárodní webinář angličtiny s litevským lektorem Aurimasem Nausédou. Akademie VS ČR, jako organizátor této vzdělávací akce, obdržela nyní zpětnou vazbu účastníků.

Pětistupňová hodnotící škála

První část formuláře pro zpětnou vazbu obsahovala škálu, ve které účastníci hodnotili organizaci a řízení webináře.  Ze 12 účastníků se vyjádřilo devět.

Všichni respondenti zvolili maximální počet bodů (5) pro vyjádření, že webinář přispěl k rozvoji jejich jazykových kompetencí z oblasti odborné angličtiny. Asi polovina zvolila 4 a druhá polovina 5 ve škále hodnocení prezentace lektora. Stejně pak hodnotili spokojenost s časovou dotací, kterou měli k dispozici pro vyjádření svých myšlenek a názorů. Stupeň hodnocení využitelnosti nových informací do vlastní praxe se pohyboval od 3 do 5, přičemž většina byla velmi spokojena. Názor účastníků se nejvíc lišil (od 2 do 5), pokud se měli vyjádřit k přípravám na webinář. Většina by webinář angličtiny doporučila svým kolegům – tři reagovali stupněm 4, ostatní stupněm 5. Kromě jedné odpovědi, která obsahovala stupeň 4, se ostatní určitě chtějí zúčastnit dalšího webináře.

Druhá část dotazníku

Druhá část dotazníku umožnila respondentům vyjádřit otevřeně své názory na průběh a výsledky webináře.

Největším přínosem pro účastníky bylo procvičení prezentačních dovedností včetně využívání powerpoitu a písemné i ústní odborné angličtiny.

Velmi pozitivně byl hodnocen přístup lektora a jeho zpětná vazba poskytnutá každému účastníku individuálně následující každou prezentaci. Účastníci  rovněž ocenili možnost komunikace s kolegy ze zahraničí.

Nejčastěji zmíněná negativa souvisela s problémy s používáním platformy Skype for business. Výzvou zůstává komplikovaná organizace webináře. Akademie VS ČR je garantem této formy vzdělávání, komunikuje tedy s každým zahraničním lektorem individuálně a řeší jak téma, tak program webináře. Doporučuje náplň jednotlivých částí semináře i metody a formy, které pak lektor využívá.

Akademie zasílá pozvání na webinář svým partnerským institucím v zahraničí a komunikuje se zájemci. Několik týdnů před samotným webinářem zprostředkovává Akademie také komunikaci mezi lektorem a přihlášenými účastníky z několika států.

Lektor na základě konzultace s Akademií stanoví podmínky pro účastníky – zpracování různých úkolů a zaslání požadovaných dokumentů. Účastníci vypracované úkoly zasílají Akademii, která je přeposílá lektorovi a zasílá přihlášeným účastníkům další informace od lektora.

Velkým problémem limitovaný počet účastníků webináře. Pokud má být vzdělávací akce efektivní, nemůže počet přesáhnout dvanáct. Stává se však, že několik přihlášených účastníků se v poslední chvíli většinou z pracovních, někdy však ze zdravotních důvodů omlouvá. Pak nastupují náhradníci. Tím se mění až do poslední chvíle konečný seznam účastníků, což narušuje již připravený program samotného webináře.

Webinář nemá být odborným setkáním moderovaným organizátorem z Akademie, ale formou výuky penitenciární angličtiny řízenou samotným lektorem. Lektor však ne vždy je schopen zaregistrovat poslední změny v seznamu účastníků nebo se seznámit úkoly zaslanými na poslední chvíli náhradníky. Tím vznikají v průběhu webináře organizační nejasnosti.

Na řešení těchto organizačních výzev Akademie průběžně pracuje.

Obecně byl webinář vnímán jako velmi inspirativní. Podpořil připravenost účastníků prezentovat odborná témata na mezinárodní úrovni. V době pandemie pak se jeví  webináře jednou mála forem pracovních setkání s kolegy ze zahraničí a současně jazykového vzdělávání.

Z důvodu zhoršené pandemické situace v Evropě jsou další mezinárodní webináře  plánovány na rok 2022. Kontaktní osobou pro jazykové vzdělávání je kpt. Mgr. Iva Prudlová, iprudlova@avs.justice.cz.

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X