Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 19. května (VS ČR) - Série mezinárodních webinářů angličtiny, kterou Akademie VS ČR zahájila v březnu 2021, pokračuje. Druhý webinář, o kterém jsme čtenáře informovali na našich webových stránkách, se uskutečnil již 28. dubna. Devět českých účastníků doplnili tentokrát kolegové ze Slovenska a z Lotyšska. V tomto příspěvku vám nabízíme jejich zpětnou vazbu.

 • Semináře pod záštitou Akademie jsou pro mě jedinou možností, jak udržet kontakt s profesní angličtinou v rámci jazykové interakce. Čtení článků nemůže nahradit mluvený projev.
 • Tým, že účastníci seminára boli odborníci z praxe, počas celého priebehu sa používala odborná terminológia. Jednotlivé prezentácie prispeli k nácviku počúvania, následné diskusie podnecovali rozvoj komunikačných zručností
 • Vzhledem k tomu, že to byl první webinář v angličtině, kterého jsem se zúčastnila, byl pro mě obohacující po všech stránkách. Seznámila jsem se s odbornou slovní zásobou okolo Covidu-19 (karanténa, izolace, očkování, krajská hygienická stanice…). Osobně musím zapracovat na pružnější tvorbě otázek.
 • Každé vystúpenie pred verejnosťou posúva hranice a prispieva k získavaniu sebaistoty pri  prezentovaní v cudzom jazyku. Za veľkú pomoc považujem položené otázky, ktoré nútia  k spontánnej reakcii  bez prípravy, čo asi najviac preverí schopnost použiť jazyk v praxi.
 • Hlavním příspěvkem webináře byla naše Věznice Odolov. Připravovali jsme ji ve dvojici. Měli jsme velkou motivaci rozšířit si slovní zásobu a vylepšit písemný projev. Téma COVID VE VĚZNICI jsme mnohokrát anglicky prodiskutovali, a tak již samotná příprava měla výrazný dopad na rozvoj našich komunikačních schopností. Ocenili jsme možnost otestovat si efektivní strategie prezentování vlastních zkušeností na mezinárodním fóru i pohotovost našich reakcí na dotazy účastníků.
Požádali jsme účastníky, aby okomentovali profesní přínos této vzdělávací akce primárně zaměřené na udržování jazykových kompetencí.
 • Porovnání úskalí a výzev spojených s pandemickou krizí z hlediska českých a zahraničních věznic mne velmi zaujalo.
 • Překvapily mne statistiky ze Slovenska, kde covidem byla promořena značná vězeňská populace, i z Lotyšska, kde neměli ani jednoho covid-pozitivního vězně
 • Zajímavé byly pro mne informace týkající se rezervačního systému pro testování zaměstnanců ve Věznici Valdice, používání platforem Zoom a Teams pro vzdělávání na Slovensku nebo systému přemisťování odsouzených v Lotyšsku.
 • Vzhledem k legislativním možnostem nelze řadu inspirativních nápadů a příkladů dobré praxe bohužel aplikovat do našich podmínek. Můžeme se však tyto myšlenky snažit implikovat do koncepce české vězeňské praxe do budoucna.
 • Uklidňující bylo zjištění, že se všichni potýkáme s velmi podobnými problémy jako jsou nedostatek místa pro izolaci nemocných odsouzených, chybějící počítače pro komunikaci on-line, dopady na  psychiku a podobně.
 • Osobně využiji informace týkající se zacházení s odsouzenými (zmíněná potřeba komunikace a předávání informací či pocit jistoty).
 • Pohľad ľudí, ktorí si prešli tak náročnou situáciou vo väznici, bol veľmi zaujímavý.   Spôsob  komunikácie v krízovej situácii raditeľa väznice - skvelá skúsenosť a „best practice“ pre ďalších lídrov.
 • Čerpání zkušeností a možnost srovnání v širším kontextu je naprosto zásadní pro optimální řízení jakýchkoliv činností na všech úrovních managementu.
Jelikož webináře angličtiny patří do kategorie vzdělávání v mezinárodním kontextu, snahou je vytvářet platformu pro výměnu informací a zkušeností s kolegy ze zahraničí. Jak toto vnímají účastníci?
 • Každá forma výmeny skúseností je prínosná a medzinárodný kontext jej dáva ešte vyššiu pridanú hodnotu.
 • Vždy je dobré vědět, jak přistupují k obdobným úkolům jinde. Pomáhá mi to uvažovat o vlastní praxi šířeji nebo z jiných úhlů pohledu. Mohu pak být při řešení vlastní agendy kreativnější, protože budu vědět, jaké postupy se už kolegům osvědčily a které se ukázaly jako slepé uličky.
 • Možnosť výmeny informácií a skúseností s kolegami zo zahraničia je vždy benefit. Online priestor je síce obmedzený,  ale v tejto dobe považujem aj tento typ komunikácie za prínosný. Výhodou je aj to, že sa v skupine už poznáme, čo pre viacerých môže byť výhodou pri vystupovaní.
 • Nedílnou součástí těchto webinářů je rozšíření obzorů a zkušeností při využívání webových rozhraní/platforem ke komunikaci se zahraničím v době, kdy osobní kontakt, který zcela jistě chybí, není možný.
 • Přívětivá atmosféra webinářů otevírá možnost využít kontakty účastníků a navázat další individuální komunikaci.
 • Výměna zkušeností v mezinárodním kontextu je nenahraditelným prostředkem rozvoje penitenciární praxe v každé době, v časech krize o to důležitějším. Takovéto semináře/webináře by se měly stát pravidelnou součástí celoživotního vzdělávání na všech úrovních řízení, primárně v oblasti managementu. Doufáme v pokračování podobných projektů
Zde uvádíme závěrečná slova některých účastníků:
 • Výborná akcia, skvelé prezentácie a hodnotná výmena skúseností. Vďaka.
 • Děkuji Akademii VS ČR a facilitátorům z Věznice Odolov, že se nedali odradit nelehkou dobou a takovou náročnou mezinárodní vzdělávací akci připravili. Rovněž oceňuji všechny účastníky, kteří přednesli své příspěvky.
 • Webináře představují vítanou změnu pracovní náplně v době, kdy jsme zatíženi stresem a vážností situace. Přinášejí také podporu a ujištění, že v tom nejsme sami, a za to patří organizátorům velký dík.
 • Po obsahovej ani organizačnej stránke akcii nie je čo vytknúť.
 • Povedlo se velmi dobře vyvážit neformální atmosféru, která povzbuzuje k aktivnímu používání angličtiny, a seriózní výměnu profesionálních zkušeností.
 • Opětovně bychom rádi poděkovali Ivě Prudlové za neúnavnou práci při organizování a realizaci těchto seminářů
 • Myslím, že tieto webináre majú veľký potenciál aj do budúcnosti.

Další webinář je se uskuteční 2. června a lektorem bude dlouholetý ředitel věznice z Dolního Saska Rüdiger Wohlgemuth.

 

Bližší informace vám poskytne kpt. Mgr. Iva Prudlová iprudlova@avs.justice.cz

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter