Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 24. června (VS ČR) – Písemná zpětná vazba účastníků mezinárodního webináře angličtiny je neodmyslitelnou součástí tohoto jazykového vzdělávání. Absolventi zde mají možnost procvičit si pravopis i gramatiku. Hlavním cílem je však sdělit organizátorům svůj názor na webinář, a pomoci tak celý projekt neustále zlepšovat. Tento příspěvek přináší výsledky zpětné vazby účastníků mezinárodního webináře angličtiny, který se uskutečnil 2. června.

Pětistupňová hodnotící škála

První část formuláře pro zpětnou vazbu obsahovala škálu, ve které účastníci hodnotili organizaci a řízení webináře. Ze 12 účastníků ze sedmi zemí se vyjádřilo jedenáct. Všichni zvolili maximální počet bodů (5) pro spokojenost s přípravnou fází, v průběhu které postupně obdrželi úkoly a potřebné instrukce. Kromě jediného účastníka, jenž hodnotil čtyřmi body, považovali pak všichni organizaci samotného webináře za vynikající. Úvodní přednáška lektora získala hodnocení od tří do pěti bodů.  Polovina čtyřek a pětek se objevila v kolonce pro efektivitu zvyšování jazykové úrovně. Využití získaných znalostí a dovedností pro praxi se pohybovalo od dvou do čtyř bodů. Stupeň 5 byl nejčastější odpovědí na to, zda by tento webinář účastníci doporučili kolegům.

Co se účastníkům červnového webináře zaměřeného na leadership v krizi líbilo nejvíce?

Výměna informací

Nejčastěji byly zmiňovány tři hlavní oblasti. Tou první bylo obohacující sdílení zkušeností a názorů na aktuální téma. Přesto, že účastníci reprezentovali různé evropské vězeňské systémy, zjistili, že v souvislosti s kovidovou krizí se potýkají s velmi podobnými problémy. Současně je potěšilo, že se mohli pochlubit některými úspěšnými inovativními řešeními a inspirovat tak ostatní. Obecně si pak rozšířili profesní obzor.

Setkání s kolegy ze zahraničí

Dalším oceňovaným faktem byla možnost setkat se tímto způsobem s kolegy ze zahraničí, seznámit se, navázat kontakt pro další komunikaci.  Účastníci, kteří se díky webinářům angličtiny už znají, měli velkou radost, že se vidí znovu. Být součástí této unikátní mezinárodní on-line akce je vzrušující. Akce vnáší do každodenní pracovní rutiny osvěžení a může být také považována za jednu z forem psychohygieny.

Rozvoj jazykových dovedností

Třetí nejčastěji zmiňovanou oblastí bylo jazykové vzdělávání. Procvičit si používání profesní angličtiny na zvolené relevantní a zajímavé téma je k nezaplacení. Také určení limitu pro jednotlivé prezentace učí účastníky plánování a práci s časem pro přípravu skutečných budoucích mezinárodních vystoupení. Některým účastníkům pak tato skutečnost přinesla větší odhodlání a odvahu užívat profesní angličtinu pro mezinárodní kontakt.

Organizace

Kromě toho se účastníkům líbila neformální a pozitivní atmosféra webináře, kterou předcházela mimořádně pečlivá asistence organizátorů.

Co by mohlo být v budoucnosti lepší?

Mezinárodní semináře angličtiny v Akademii

Všichni účastníci chápou, že v době pandemie není možné se skutečně setkat, ale on-line jazykové vzdělávání jen těžko může nahradit mezinárodní semináře organizované v Akademii VS ČR v minulých letech. Účastníci sedí před počítači ve věznicích, kde se nemohou stoprocentně soustředit. Kdykoli může někdo vstoupit. V některých případech jsou rušeni zvuky přicházejícími z vězeňského prostředí.

Platforma podporující interakci v jazykovém výcviku

Platforma  Skype for Business není zcela vhodná pro interaktivní webináře. Kvalita obrazu i zvuku se pohybuje od dobré až po ztrátu kontaktu. Mluvčím chybí neverbální reakce ostatních. Žádná forma či metoda využívaná v moderní jazykové výuce není pro on-line optimální. Webináře nemohou být dlouhé, čas na diskusi je tak vnímán jako nedostatečný.

Spolupráce zahraničních systémů na organizaci tohoto projektu

Všichni doufají, že koronavirová krize brzy skončí a management vězeňských služeb podpoří jejich účast v mezinárodních seminářích angličtiny. Ty zatím pořádá pouze česká Akademie, která se stává inspirací pro své partnerské instituce například v Litvě nebo v Dolním Sasku, které mají potenciál pro podobné aktivity.

Co říci závěrem?

Každý nový počin má své porodní bolesti. Spolupráce profesionálů, kteří se nikdy nepotkali, na zcela originálním projektu je mimořádně komplikovaná. Příprava každého webináře vyžaduje několik měsíců intenzivní mezinárodní komunikace a zmar může přinést například technologie, když se některému zahraničnímu kolegovi nepodaří vůbec připojit.

O to víc je třeba ocenit zahraniční lektory, kteří se do takového projektu pouštějí, aniž by znali účastníky, aniž by měli podobnou předchozí zkušenost, a dokonce bez nároků na jakýkoli honorář. A to je možné jen díky vynikajícímu jménu Akademie VS ČR v zahraničí.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X