Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 19. března (VS ČR) - Akademie VS ČR zahájila 3. března 2021 sérii mezinárodních webinářů angličtiny. V tomto příspěvku vám nabízíme zpětnou vazbu účastníků.

O zpětnou vazbu požádala tisková mluvčí Akademie VS ČR dvanáct mezinárodního webináře angličtiny, který se uskutečnil 3.března. V tomto příspěvku přinášíme jejich vyjádření.

Pravidelně se účastním prezenčních seminářů angličtiny, ve kterých opakovaně procvičujeme dovednosti vyjadřovat se při mezinárodních akcích. Jelikož pandemie znemožnila pokračování těchto vysoce účinných vzdělávacích akcí, postupně jsem začal pociťovat ostych a méně sebevědomí. Webinář mne opět donutil používat angličtinu při skutečné komunikaci.

 Komunikovat anglicky před českými i zahraničními účastníky na téma PRISON LEADERSHIP po dlouhé době, kdy je prezenční jazykové vzdělávání pozastaveno, byla velká výzva.

Ukazuje se, že i touto on-line formou je možné udržovat si jazykové dovednosti a současně sdílet zkušenosti a poznatky na mezinárodní úrovni.

Požádali jsme účastníky, aby okomentovali profesní přínos této vzdělávací akce primárně zaměřené na udržování jazykových kompetencí.

Výměna zkušeností v mezinárodním kontextu je nenahraditelným prostředkem rozvoje penitenciární praxe v každé době, v časech krize o to důležitějším

 Lektor strukturovaně a jednoduše představil základní pravidla efektivního vedení s důrazem na lidský přístup k zaměstnancům.

 Základní informace z oblasti řízení lidí doplnil lektor o příklady vlastního přístupu k řešení každodenních záležitostí.

Zaujala mne část přednášky a následná diskuse týkající se emoční stránky práce manažera ve vězeňství a užitečnost práce s emocemi pro vedení a psychohygienu

Ako najzaujímavejšiu informáciu, ktorú by som rád zdieľal s riaditeľmi u nás na Slovensku, je priestor na chyby, ktoré lektor ako riaditeľ väznice poskytuje pre svojich podriadených. Chyby v rozumnej miere sú akceptované a považované za súčasť učenia sa a napredovania príslušníkov.

Účastníci také ohodnotili výběr lektora a práci organizátorů.

Dan Halchin je osvícený člověk s mimořádným přístupem v oblasti leadershipu. Měl jsem tu čest se s ním setkat osobně a prohlédnout si jím řízenou věznici Arad. Hovořil jsem s jeho podřízenými. Vím tedy, že Danova přednáška opravdu odrážela jeho manažerský přístup, životní filozofii a moudrost.

Dan Halchin se jako lektor velmi osvědčil. O vážných a složitých věcech hovoří velmi srozumitelným a praktickým způsobem, který je mu vlastní. Je to opravu inspirující člověk.

Celkově byl webinář velmi příjemný a svým obsahem naprosto unikátní.

Webinar ma zaujal a som veľmi vďačný za možnosť sa zúčastniť.

Práce Akademie se nezastupitelně zúročuje v propojování a seznamování vězeňských profesionálů z různých zemí, za což velice děkujeme.

Webinář měl spád a jasnou strukturu. Organizačně byl velmi dobře zvládnut díky pečlivé a časově náročné přípravě. Lektorka Akademie Iva Prudlová je mistr detailu a její touha po dokonalosti tento projekt anglických webinářů bude jistě provázet.

Tento unikátní projekt vnímám jako skvělou možnost a příležitost se bezpečně vzdělávat v těchto nelehkých dnech. Poděkování patří nejen lektorce angličtiny, ale zejména řediteli Akademie za to, že jsou otevřeni novým (v současné době bohužel tak omezeným) možnostem jazykového i profesního vzdělávání.

Jednoznačně platí, že kdo nechce - hledá důvody, kdo chce – hledá způsoby. Jsem rád, že Akademie patří do té druhé skupiny. Cením si toho, že jsem mohl být u zrodu tohoto projektu. Webináře s obdobnou obsahovou náplní by měly být povinným kvalifikačním požadavkem kariérního vzdělávání na všech stupních managementu všech organizačních jednotek.

Účastníci rovněž zaslali náměty na zkvalitnění projektu, z nichž vyplývá, že větší zastoupení zahraničních účastníků vnímají jako velmi žádoucí nejen z hlediska výměny informací, ale také pro procvičení poslechu různých akcentů. Zároveň však by byli rádi, kdyby byl celkový počet účastníků nižší, aby mohl být dán větší prostor pro zvyšování jazykových kompetencí formou diskuse.

V pořadí druhý webinář je plánován v červnu a lektorem bude dlouholetý ředitel věznice z Dolního Saska Rüdiger Wohlgemuth.

Bližší informace vám poskytne kpt. Mgr. Iva Prudlová iprudlova@avs.justice.cz

 

Sdílet článek

Facebook
Twitter