Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vážení návštěvníci našich webových stránek,

zvažujete-li ucházet se o práci ve věznici nebo jste právě nastoupili, možná byste se rádi seznámili se současnou situací ve vzdělávání, které vás čeká.  Následující představení Akademie VS ČR vám může pomoci se zorientovat. V případě, že byste po přečtení tohoto článku stále potřebovali zodpovědět některé dotazy, naleznete níže odkazy a kontakty, kam se obrátit.

Základní odborná příprava

Všichni nově přijatí příslušníci (dozorci, strážní, justiční stráž) i občanští zaměstnanci (vychovatelé, psychologové, sociální pracovníci stejně jako techničtí a administrativní pracovníci a další) jsou povinni absolvovat kurz základní odborné přípravy (ZOP).

Prezenční, kombinovaná a distanční výuka

Pokud to epidemiologická situace dovolí, mohli byste se připojit k vašim předchůdcům, kteří absolvovali ZOP prezenční formou, nebo alespoň formou kombinovanou. Zatím však výuka probíhá distančně.

Kombinovaná forma znamená, že teoretická výuka je realizována on-line (povinné skype přednášky a dobrovolné skype konzultace) a dálkově (samostudium zaslaných materiálů, popřípadě zasílání průběžných úkolů e-mailem). Praktický výcvik je organizován ve zkráceném režimu ve Stráži pod Ralskem.

V případě, že se vás bude týkat distanční výuka, teorie vám bude předložena stejně jako při kombinované výuce, ale praxi budete muset zvládnout ve vaší organizační jednotce.

Podmínky pro prezenční teoretické vzdělávání studentů ZOP

V běžném režimu prezenční výuky probíhají hodiny teorie ve třídách, které mají maximální kapacitu 24 studentů (foto 1). Vězeňská administrativa je vyučována v počítačových třídách (foto 2). Využívány jsou také dvě větší místnosti, a to víceúčelový sál (foto 3) a aula (foto 4).

Výuka je denně rozvržena do čtyř bloků po 90 minutách. Půlhodinovou přestávku mezi druhým a třetím blokem je možné trávit venku v zadní části areálu. (foto 5)

Podmínky pro praktický výcvik

V době, kdy byl tento článek zveřejněn (leden 2021), vrcholí rekonstrukce výcvikového střediska, které se nachází asi 200 metrů od školy Akademie. (foto 6)

Výcvik základů sebeobrany probíhá v budově školy v  DO-JO (foto 7).

Výcvik v oblasti střelecké přípravy je v případě prezenční výuky zajišťován Akademií (foto 8), při distanční výuce pak probíhá v organizačních jednotkách.

Podmínky pro ubytování studentů ZOP

Ubytovna v ulici Energetiků je vzdálena necelých deset minut chůze od školy (foto 9). Poskytuje ubytování v buňkách se dvěma dvoulůžkovými pokoji, sociálním zařízením a funkční kuchyňkou (foto 10).  Pokoje jsou pěkné a čisté vybavené novým nábytkem a moderním úsporným osvětlením (foto 11). Lůžka mají nové matrace. Koupelny byly nedávno opraveny (foto 12).

Podmínky pro stravování a občerstvení

Frekventanti prezenčních kurzů mají zajištěny snídaně, obědy a večeře v jídelně Pampeliška, která se nachází mezi ubytovnou a školou.

V budově školy jsou k dispozici prodejní automaty, kde je možné zakoupit občerstvení, a nápojové automaty.

Předměty

Seznam předmětů a jejich obsah se liší podle toho, jaký typ ZOP absolvujete. Noví příslušníci jsou zařazeni do kurzu ZOP A, občanští zaměstnanci v přímém styku s vězněnými osobami do kurzu ZOP B2. Kurzy ZOP B1, ZOP B3 nebo kurz I jsou připraveny pro jiné občanské zaměstnance, například pro lékaře, pro administrativní pracovníky apod.

Veškeré detailní a aktuální informace o vašem kurzu obdržíte před jeho zahájením.

Závěrečná zkouška

Absolvent základní odborné přípravy musí prokázat znalosti a dovednosti nutné k výkonu služebních či pracovních povinností.

V běžném režimu se závěrečná zkouška skládá z teoretické a praktické části a je vykonána na půdě Akademie před zkušební komisí, které obvykle předsedá ředitel/ka některé věznice.

V době pandemie je teoretická závěrečná zkouška realizována on-line. Zkušební komise je složena z učitelů Akademie a vedena zástupcem managementu Akademie (foto 13). 

Pedagogické oddělení Akademie

Pedagogické oddělení s 18 učiteli řídí vedoucí a jeho zástupce. Převážná část vyučujících má dlouholetou praxi ve věznici. Většinu pedagogického oddělení tvoří příslušníci.

Každá skupina ZOP má svého třídního učitele, se kterým je ve spojení fyzicky při prezenční výuce nebo telefonicky či e-mailem v případě distanční výuky. Na třídního učitele se budete obracet se všemi svými dotazy týkajícími se vašeho studia ZOP.

Závěrem

Knihovna Akademie nabízí zapůjčení nejen odborné literatury. Pro volný čas účastníků prezenčních kurzů bude v roce 2021 k dispozici nově vybavená posilovna.  Okolí skýtá možnosti turistiky. Přímo kolem školy vede cyklotrasa. V letních měsících je možné vyzkoušet vodní lyžování. Blízký Hamr na Jezeře je známým rekreačním střediskem. Také zimní příroda vybízí k procházkám. (foto 14)

Chcete-li se dovědět více o Akademii, která v roce 2020 oslavila 20 let otevření budovy školy, navštivte: https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/20-let-v-ulici-machova/ .

Najdete zde také starší fotografie, které můžete srovnat s těmi aktuálními.

O personálu Akademie a jejich pracovních dnech v době pandemie se můžete dočíst v desetidílném seriálu PRACOVNÍ DEN S …., který vycházel v období říjen až prosinec 2020 zde:  https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/archiv/novinky/ .

Dotazy můžete směřovat na tiskovou mluvčí Akademie kpt. Mgr. Ivu Prudlovou iprudlova@avs.justice.cz .

Aktualizace tohoto článku: 18.1.2021

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.