Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 21. září (VS ČR) Učitelka odborných předmětů Akademie Vězeňské služby ČR Dagmar Roztočilová je od září 2021 členkou Restorativní platformy, jejímž cílem je rozvoj restorativní justice v české trestně právní praxi. Činnost této platformy je realizována v rámci evropského projektu „Restorative Justice: Strategie for Change“. Platforma je členěna na 4 sekce, nazvané dle profesního působení v určité fázi trestního řízení: sekce pro přípravné řízení (policie, státní zástupci, advokáti), sekce pro řízení před soudem (soudci, státní zástupci, advokáti), sekce pro vykonávací řízení (Vězeňská služba ČR) a sekce zahrnující pomáhající profese v průběhu celého trestního řízení (sociální kurátoři, nestátní neziskové organizace pracující s oběťmi nebo pachateli). Členy Restorativní platformy jsou zástupci z cca 17 státních organizací i nevládních institucí z různých oblastí trestní justice. Po celý rok se členové platformy setkávali on-line formou i osobně a sdíleli názory a zkušenosti s českou restorativní praxí a hledali možnosti odstraňování překážek a zlepšení. Prostřednictvím video kazuistik s příběhy obětí a pachatelů trestné činnosti a webinářů se zahraničními i českými odborníky se vzdělávali v oblasti uplatňování restorativních principů.

Dne 20. září 2022 se Dagmar Roztočilová zúčastnila výročního setkání členů Restorativní platformy, členů národní skupiny projektu a řady hostů z vedení institucí a organizací trestně právní praxe. Setkání se např. jako host zúčastnil náměstek ministra spravedlnosti, vládní zmocněnkyně pro lidská práva, náměstek policejního prezidenta, náměstek nejvyššího státního zástupce, vrchní státní zástupkyně a další.

Za sekci pro vykonávací řízení se společně s metodikem OVVaT Generálního ředitelství VS ČR Michalem Petrasem a speciálním pedagogem z Věznice Vinařice Pavlem Prchalem podílela na prezentaci a zhodnocení práce vězeňské sekce. Přiblížili účastníkům, jaká je realita restorativní justice ve vězeňství. Popsali postupnou změnu přístupu k práci s trestným činem s odsouzenými od pokynu pro zaměstnance: “Nehovořte s odsouzenými o jejich spáchané trestné činnosti“, až k nynějším četným programům s přímou konfrontací odsouzených s dopady jejich trestné činnosti. Připomněli cíl penologického snažení, jímž je v souladu s účelem výkonu trestu snížení rizik recidivy trestné činnosti. Účastníkům také přiblížili standardizované programy, odborné zacházení ve specializovaných oddílech i spolupráci s externími subjekty při realizaci programů a projektů s restorativním obsahem. Poukázali na konkrétní přínosy již uskutečněných restorativních aktivit, a to pro odsouzené i pro zaměstnance. Obdobně jako tomu bylo i v jiných sekcích, zdůraznili potřebu a význam dalšího vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR v této oblasti.

V následujícím roce bude pokračovat činnost Restorativní platformy dalším vzděláváním v tématech restorativní justice pro stávající členy i další zájemce z řad odborné veřejnosti.

Jelikož v Programovém prohlášení vlády ČR je mimo jiné uvedeno, že vláda bude prosazovat rozšíření konceptu restorativní justice v návaznosti na Strategii restorativní justice pro ČR, tak také Akademie Vězeňské služby ČR se na plnění tohoto úkolu bude i nadále podílet.   

Téma restorativní justice je součástí učebních plánů kurzů základní odborné přípravy „A“ i „B2“ a frekventantům těchto kurzů je pojem restorativní justice a význam uplatňování restorativních principů v praxi objasňován. Do budoucna bude Vězeňská služba ČR zkoumat možnosti restorativní osvěty a nastavení systémového vzdělávání v restorativní justici pro všechny zaměstnance.

                                                                                                                                                                                  vrchní komisařka kpt. Mgr. Dagmar Roztočilová

                    

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X