Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Na základě Prohlášení o spolupráci mezi Akademií VS ČR a vzdělávacím střediskem VS Dolního Saska ve Wolfenbüttelu jsme se (účastníci za Akademii VS ČR: mjr. PhDr. Pavel Hegr, kpt. Bc. Jan Hrnčárek; účastníci za V Rýnovice: Mgr. Lukáš Hýsek, prap. Aleš Habásko; účastník za V Odolov: PhDr. Gabriela Šafářová) ve dnech 11. – 14. června 2019 zúčastnili stáže, zaměřené na výměnu odborných informací mezi učiteli/zaměstnanci VS na konkrétní - domluvená témata.

Za AVS, tedy v oblasti výuky sebeobrany, jsme měli možnost seznámit se s nově připravovanou koncepcí sebeobrany a DP, s jejím učebním plánem a metodikou výuky, včetně praktických ukázek (prováděli instruktoři sebeobrany), kterou připravují lektoři bojové přípravy VS Dolního Saska.

Jejich pojetí výuky sebeobrany se výrazněji propojuje/integruje s tématem obecného řešení krizových situací a to především v kontextu s předmětem psychologie. Tento integrující přístup by měl dávat studentům/posluchačům komplexnější návod k řešení konfliktních situací.

V rámci výměnné stáže jsme se též seznámili s fungováním největší věznice Dolního Saska v Hannoveru, kde jsme měli možnost navštívit téměř všechna oddělení. Po prohlídce věznice jsme se (účastníci delegace) rozdělili do dvou skupin dle svého zaměření. Účastníci se zaměřením na sebeobranu a DP se aktivně zapojili do výcviku místní zásahové jednotky 
a mohli si tak předat informace a zkušenosti v oblasti sebeobrany i taktiky zásahové jednotky. Druhá skupina, se zaměřením psychologie/pedagogika, navštívila terapeutické oddělení, kde se řešila psychologická intervence.

V rámci exkurze jsme navštívili i věznici ve Wolfenbüttelu. Před vlastní prohlídkou jednotlivých oddělení jsme shlédli power-pointovou prezentaci se statistickými údaji charakterizujícími chod věznice. V areálu věznice je i památník/katovna“ (obdobně jako památník vězeňství v Praze), který jsme si měli možnost prohlédnout (i s výkladem)

a porovnat tak přístupy a pojetí historie/minulosti.

Měli jsme možnost srovnat metody a obsahovou stránku výuky ve vzdělávacím středisku ve Wolfenbüttelu s výukou v AVS ČR.  Řadu dalších získaných informací bude možno využít jak ve výuce v ZOP, tak i v oblasti kurzů CŽV (se zaměřením na psychologii, krizovou komunikaci a sebeobranu). Bylo také předběžně dohodnuto, že by se mohla vzájemná spolupráce a předávání si zkušeností rozšířit i o další oblasti (mimo sebeobranu

a psychologii).

Autor: mjr. PhDr. Pavel Hegr

Sdílet článek

Facebook
Twitter