Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 3. března (VS ČR) - Akademie VS ČR zahájila unikátní sérii mezinárodních webinářů angličtiny. Prvním zahraničním lektorem se stal rumunský expert na vězeňství Dan Halchin, jenž si jako hlavní téma vybral leadership ve vězeňství. Deset českých účastníků doplnili také dva slovenští, kteří si procvičili odbornou angličtinu, a zároveň získali informace ze zahraničí.

Sérii webinářů angličtiny organizovaných Akademií VS ČR zahájil dne 3. března 2021 rumunský expert na vězeňství Dan Halchin.

První webinář s názvem PRISON LEADERSHIP absolvovalo šest zástupců vyššího a středního managementu, tři psychologové a jeden právník z osmi českých věznic a dva řídící pracovníci Generálního ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky. Pozvání přijali také pozorovatelé z České republiky a z Dolního Saska.

Unikátní projekt otevřel ředitel Akademie František Vlach, který vyjádřil uznání všem zúčastněným za to, že se věnují svému profesnímu a jazykovému rozvoji i v době pokračující pandemie Covid-19.

Dvouhodinový seminář obsahoval prezentaci s následnými dotazy účastníků, diskusi a rozbor případové studie.

Kromě nové odborné slovní zásoby a procvičení komunikačních dovedností v anglickém jazyce nabídla tato vzdělávací akce příslušníkům a občanským zaměstnancům možnost sdílet informace a zkušenosti v oblasti řízení věznice.

Lektor uvedl svou přednášku definicí významů leadership a management. Specifikoval a pomocí příkladů z praxe vysvětlil tři základní charakteristiky úspěšného vedení – vytváření emočního pocitu bezpečí; inspirování podřízených k samostatnému přístupu k práci; a důslednému věnování se každodenním triviálním a nepříjemným záležitostem. Popsal opatření, která v souvislosti s prevencí nákazy Covid-19 zavedl ve své věznici Arad a díky nimž se stala jedinou rumunskou věznicí, která dosud neměla žádný případ onemocnění z řad personálu ani odsouzených. Dan Halchin diskutoval s účastníky o formách komunikace s podřízenými v době krize, o psychohygieně manažera či o možných způsobech nápravy pochybení ve vedení.

Závěrem se účastníci i organizátoři shodli, že tento mezinárodní jazykově vzdělávací projekt má velký potenciál. První webinář byl inspirující a stimulující. Prokázal, že i v on-line prostředí může probíhat smysluplná a obohacující odborná diskuse a získané informace mohou mít pozitivní dopad do každodenní praxe vězeňských profesionálů.

Bližší informace o tomto on-line vzdělávacím jazykovém programu vám poskytne kpt. Mgr. Iva Prudlová iprudlova@avs.justice.cz , tel: 487 878 584.

https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/novinky/uncategorized-cs/prvni-on-line-seminar-odborne-anglictiny-se-zahranicnim-lektorem-english-version-below/

 

Sdílet článek

Facebook
Twitter