Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Pandemie znemožnila realizaci plánovaných udržovacích seminářů angličtiny v Akademii VS ČR. Program jazykového vzdělávání však přechází do prostoru on-line.

Série on-line seminářů angličtiny na téma „Leadership ve vězeňství“ je připravována ve spolupráci se zahraničními odborníky, kteří přijali tuto výzvu jako lektoři na základě bilaterálních dohod o spolupráci.

Dvouhodinová mezinárodní on-line setkání budou obsahovat přednášky a diskuse, na které se přihlášení účastníci předem připraví. Individuální příprava vedena lektorkou Akademie VS ČR bude probíhat distančně. Počet účastníků v jednom semináři se bude pohybovat kolem 10.

Semináře jsou vhodné zejména pro zástupce vyššího a středního managementu, ale také například pro specialisty programů zacházení i pro další příslušníky a občanské zaměstnance, kteří mohou poznatky získané v semináři uplatnit ve své praxi. Úroveň požadovaného jazyka je od mírně pokročilý do velmi pokročilý. Podmínkou je snaha účastníka o aktivní ústní zapojení do diskuse, neboť jedním z hlavních cílů je rozšíření komunikačních jazykových kompetencí pro využití v mezinárodním penitenciárním prostředí.

O tento unikátní jazykový program mají zájem zahraniční kolegové, vznikne tedy zároveň platforma pro mezinárodní výměnu informací a zkušeností.

Bližší informace o tomto on-line vzdělávacím jazykovém programu vám poskytne kpt. Mgr. Iva Prudlová iprudlova@avs.justice.cz , tel: 487 878 584.

International on-line English seminars organized by the Czech Prison Service Academy in 2021

The Covid-19 pandemic makes it impossible for the Academy to organize face-to-face English seminars. In 2021, language training is going to be run online.

A series of English seminars on the topic of “Leadership in Prisons” is being prepared in cooperation with foreign experts who respond to the challenge of giving online lectures on the basis of bilateral documents on cooperation.

Two-hour sessions can be useful for top and middle management representatives as well as for treatment specialists and other prison employees in direct contact with prisoners. The required level of English is lower intermediate to advanced. The participants have to be motivated to get involved in the discussions as the main objective of the educational programme is to improve professional English communication skills.

On the basis of bilateral cooperation, the seminars are open to prison officers representing other penitentiary systems. The international online platform enables sharing experience and exchanging ideas.

For more information, contact Iva Prudlová iprudlova@avs.justice.cz

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X