Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Nabídku vzdělávacích programů zaměřených na jazykovou průpravu vězeňského personálu Akademie VS ČR obohatil Mezinárodní seminář angličtiny pro penitenciární praxi.

Seminář byl metodicky vyvíjen a organizačně připravován od září 2018. Odborným garantem semináře a zároveň organizačním koordinátorem této vzdělávací akce byla kpt. Iva Prudlová, metodik pro vzdělávání personálu v oblasti mezinárodní spolupráce Akademie VS ČR.  Témata semináře, formy a metody byly mnoho měsíců e-maily konzultovány s Dougem Dretke (Texas University), který na sebe vzal roli facilitátora. Akci organizačně zaštítil mjr. Tomáš Olšar, vedoucí oddělení vnějších vztahů Kanceláře GŘ VS ČR. Seminář proběhl v termínu od 17. do 19. června 2019 a absolvovalo jej 10 účastníků. Sedm z nich reprezentovalo VS ČR. Zastoupena byla také Probační a mediační služba ČR, Sbor vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky a Vězeňská služba Lotyšska. Unikátní vzdělávací modul umožnil účastníkům vyměnit si informace a názory na zacházení se specifickými skupinami vězněných osob, diskutovat na téma motivace vězeňského personálu včetně návrhů doporučení pro zlepšení práce s personálem a porovnat některé evropské vězeňské a probační systémy se systémem v USA. Současně byl kladen důraz na zlepšení úrovně komunikačních dovedností v cizím jazyce. Autor: kpt. Mgr. Iva Prudlová

Sdílet článek

Facebook
Twitter