Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 22. dubna (VS ČR) - Dne 22. dubna se uskutečnil mezinárodní on-line seminář zaměřený na programy prevence alkoholismu ve vězeňství, který organizovala polská Justiční Akademie ve Varšavě. Akademii VS ČR reprezentoval učitel psychologie.

Na dotazy tiskové mluvčí odpovídá učitel psychologie Martin Antušák.

Pane kapitáne, byl to první on-line mezinárodní seminář, kterého jste se zúčastnil?

„Ano, první on-line. Pokud mohu tuto pro mne zatím skrovnou zkušenost srovnat s prezenční formou mezinárodních seminářů, pak bych mohl konstatovat, že obsah takového  typu setkání je srovnatelný. Pochopitelně je rozsah dán časovým rozpětím, kdy on-line akce jsou výrazně kratší. Co zejména postrádám u on-line formy, je možnost neformálních debat účastníků.“ 

Co jste od této akce očekával? A byla tato vaše očekávání naplněna?

„Akce měla přinést sondu do úrovně fungování adiktologie (konkrétně zaměřené na alkohol) v polském vězeňském systému. V tomto ohledu byla má očekávání naplněna. Účelem semináře nebylo pouštět se do terapeutických odborných podrobností.“

Pracovním jazykem většiny mezinárodních konferencí je angličtina. Vězeňský personál se často obává, že nemá dostatečné jazykové vybavení.

„S odbornou angličtinou nemám problémy, byl jsem však překvapen ne příliš vysokou úrovní ústní i písemné formy polských přednášejících. Zdá se, že my, Češi, máme tendence se trochu v tomto směru podceňovat. Pokud má odborník co sdělit, nějaká menší jazyková zaváhání mu jistě posluchači odpustí.“

Informace získané ze zahraničí využije učitel nejen pro svůj profesní rozvoj, částečně je může uplatnit ve výuce psychologie v kurzech základní odborné přípravy českého vězeňského personálu. S průběhem a výsledky této mezinárodní akce seznámil Martin Antušák své kolegy na pravidelné poradě pedagogického oddělení. Páteční porady v době pandemie probíhají na platformě skype for business.

red

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X