Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Akademie VS ČR nedávno informovala české věznice o možnosti absolvovat on-line seminář zaměřený na stres management. Toto vzdělávání vedené certifikovanými zahraničními lektory nabídla akademiím evropských vězeňských služeb organizace International Association for Human Values Peacebuilding (IAHV) v době Covid-19 bezplatně. Poslední termín bezplatného semináře je stanoven na konec srpna.

Do července 2020 absolvovalo seminář sedm příslušníků a občanských zaměstnanců pracujících v přímém styku s vězněnými osobami. Požádali jsme je o zpětnou vazbu.

Předpokládám, že to byla vaše první zkušenost se vzděláváním formou on-line mezinárodního semináře. Můžete k tomu něco říci?

V době, kdy je prezenční forma vzdělávání velmi komplikovaná, pokud ne nemožná, jsou on-line kurzy a semináře opravdu výhodné.

Zapojení aplikace ZOOM (videokonference) je velmi inspirativní. ZOOM, který je využíván pro tento konkrétní seminář, je relativně nenáročný na vybavení.

Moje předchozí (česká) zkušenost nebyla příliš pozitivní. Proto mne vysoce profesionální způsob organizace tohoto on-line semináře příjemně překvapil. Dva lektoři a technická podpora ze tří zemí tvořili zkušený a sehraný tým, který bez zadrhnutí komunikoval s účastníky z Evropy i Afriky.

Je potěšující, že moderní technologie dokáží v mezních situacích, kterou vypuknutí koronavirové krize jistě je, lidi i sbližovat, nejen izolovat v přítmí pokoje u blikajícího monitoru. Využití aplikace by bylo jistě přínosné v mnoha oblastech, a to zejména z důvodu úspory času i peněz při setkávání lidí z různých koutů světa.

Měli jste nějaký problém s komunikací v angličtině?

Lektoři pocházejí z různých zemí. Nejde tedy o rodilé mluvčí. Osobně jsem byla velmi potěšena tím, že dokážu porozumět a komunikovat v angličtině na toto specifické téma.

Lektorka hovořila a reagovala na naše dotazy velmi srozumitelnou angličtinou.

Dle mého názoru nebyly požadavky na znalost angličtiny nijak zásadní. Úroveň jazykových znalostí účastníků byla různá, avšak seminář byl v tomto ohledu veden velmi profesionálně a pokyny byly převážně velmi jednoduché a zcela srozumitelné. V případě, že byli účastníci vyzváni k podání zpětné vazby, nebylo nezbytné reagovat. Vše bylo velmi nenásilné a spontánní.

Jaký byl obsah semináře?

Seminář byl rozložen do tří po sobě jdoucích dnů vždy dvě hodiny večer. Dal by se rozdělit na teoretickou a praktickou část. Ta byla zaměřena na relaxační a dechová cvičení.

Jak byste tyto metody zvládání stresu popsali či vyhodnotili?

Řízená relaxace a dechová cvičení jsou dlouhodobě známými způsoby, jak mírnit stres. Nejsou to žádné převratné metody. Obecně jsou považovány za účinné a užitečné.

Meditační techniky byly jednoduché na provedení, funkční a nenáročné.

Osobně jsou mi bližší jiné způsoby relaxace, ale to je spíše o tom, co je mně osobně příjemné.

Tento jednoduchý a přesto efektivní způsob považuji za účinný nástroj duševní hygieny.

V minulosti jsem již absolvovala kurzy a semináře věnované zvládání náročných životních situací. Byly spíše teoretické. Pokud podávaly praktický návod, byl příliš komplikovaný a nebylo možné jej po tomto typu vzdělávání aplikovat do každodenního života. Tento on-line seminář nabízí jednoduchou a účinnou metodu, kterou může člověk snadno a ihned zařadit do běžného pracovního dne.

Doporučili byste tento on-line seminář svým kolegům?

Je velmi zajímavé, najít si v složité a hektické době čas sám na sebe, zastavit se, oddechnout si a relaxovat.

Odkaz na meditační nebo jógovou praxi může vyvolávat apriorní odmítnutí u lidí, kterým jsou z různých důvodů nepřijatelné různé „alternativní“ postupy. Pokud ale zájemce přistoupí k semináři nezaujatě, může z něj získat užitečné dovednosti pro svou duševní hygienu.

Líbilo se mi, že jsem se účastnil semináře s kolegyněmi, které znám. Jednalo se o fajn teambuilding.

Tento seminář je zaměřen spíše na osoby, které jsou podobným praktikám, tedy relaxaci, meditaci, autogennímu tréningu či jiným dechovým cvičením, nakloněny.

Je to určitě jedna z forem sebevzdělávání a rozšiřování vlastních obzorů.

Domnívám se, že pokud něco nezkusíme, nemůžeme předtím tušit, zda a jaký význam to pro nás může mít. Kdyby mi někdo před absolvování semináře řekl, že to je „o dýchání“, na nabídku bych nereagovala. Jsem sama překvapena, jaký dopad na mne tato technika má. Cvičím každý den, protože cítím, že mi to dělá dobře.

Můžete se se čtenáři podělit o svou osobní zkušenost?

Zapojení do projektu rozhodně hodnotím jako zajímavou zkušenost. Ačkoliv mám nějaké zkušenosti s meditačními technikami z bojových sportů, narazil jsem na ně jen velmi okrajově. Do pokračovacího kurzu se již nepřihlásím, ale tuto zkušenost hodnotím jako inspirativní a vím, jak mohu v zátěžových situacích pracovat se zvládáním stresu na fyziologické úrovni.

Možnost absolvovat kurz pro mě představovala příležitost zvládnout a osvojit si účinnou techniku ke zvládnutí stresu.

Od semináře jsem nic velkého neočekávala. Jsem však mnohem klidnější, pomaleji a rozvážněji reaguji ve vypjatých situacích a téměř nepřetržitě cítím vnitřní radost ze života.  Ještě více mne však překvapilo, že rodina i kolegové si všímají změn v mém chování a příjemně na ně reagují.

Posoudit přínos budu moci až po delším čase. Je však pravda, že jsem se hned po semináři cítila lépe, mám více energie a hlavně lépe spím.

Naši práci lze bezesporu považovat za psychicky velmi náročnou a vítám možnost dát si po těžkém dni „úlevnou sprchu“ v podobě jednoduché sestavy, která rozpouští usazující se stres a představuje efektivní zbraň proti tomuto tichému nepříteli.

S účastníky semináře hovořila Iva Prudlová. Jména účastníků nejsou pro webové stránky uvedena.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X