Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Koncem února 2020 byl uzavřen další cyklus Základních kurzů angličtiny pro penitenciární praxi. Absolventi jsou schopni zapojit se do diskuse se zahraničním odborníkem, organizačně zvládnout příjezd zahraniční delegace do své věznice nebo poskytnout základní informace o českém vězeňském systému či o své organizační jednotce.

 

Praktická závěrečná zkouška probíhala před tříčlennou komisí složenou z lektorky Ivy Prudlové, analytika mezinárodních vztahů GŘ VS ČR Jiřího Kawana a předsedkyně European Rescue Academy z.s. PhDr. Zdislavy Tesařové.

Hostující členové komise výsledky kurzů vyhodnotili takto:

Zdislava Tesařová: Úžasná motivace účastníků, efektivní vyučovací metody k rychlému osvojení jazyka pro praktické využití. Soulad požadavků praxe a prostředků. Evidentní pochopení a podpora ze strany vedení Akademie. Kvalitní výsledky a zájem pokračovat v získávání dalších znalostí a dovedností a reagovat tak na aktuální potřeby. Skvělý tým a spolupráce na všech úrovních. Gratuluji a vyjadřuji velké uznání.

Jiří Kawan: Na všech účastnících kurzu bylo vidět nadšení učit se a zdokonalovat se v komunikaci v angličtině. Je nesmírně pozitivní, že se ve Vězeňské službě najdou lidé ochotní udělat další krok navíc a věnovat se takovým vzdělávacím aktivitám, jako je rozvoj jazykových dovedností.

Autor: Iva Prudlová
Foto: Iva Prudlová, František Kubáň 

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X