Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Kontakty

Poštovní adresa
Vězeňská služba ČR
Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava
P. O. Box 115
746 49 Opava

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava
Krnovská 68
746  49

Úřední hodiny

Pondělí   8,00 – 11,00       13,00 – 15,00

Středa      8,00 – 11,00      13,00 – 15,00

Úprava úředních hodin pro veřejnost dle usnesení vlády č. 994/2020.

OZNÁMENÍ

Vězeňská služba tímto v souladu s usnesením vlády ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření informuje veřejnost o přijetí následujících opatření:

 S účinností od 12. října 2020 00:00 dochází k:

1. Omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu tímto krizovým opatřením,

b) příjmem veškerých dokumentů od veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny; vždy, kdy je to možné se upřednostní elektronická komunikace (prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelny),

c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu.

2. Omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost, o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách; omezení rozsahu úředních orgánů se neuplatní v případech, kdy

a) dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený tímto krizovým opatřením [písmeno a) se neuplatní],

b) by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva veřejnosti,

c) byl předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu.

Uvedená opatření platí, pokud vláda nerozhodne jinak, do 25. října 2020 23:59.

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů ve Vězeňské službě České republiky naleznete  z d e.

Uvedené kontakty neslouží k poskytování informací o vězněných osobách. Jak získat informace o vězněných osobách? Podívejte se  z d e.

SKYPE obhajoba

Bc. K. Gatnarová 553 707 210, 602 785 343

 

Telefonní čísla

Telefonní ústředna:                  +420 553 707 111

Sekretariát ředitele věznice:    +420 553 707 203

Faxové číslo

Podatelna:                                    +420 553 707 211

Adresa e-podatelny

e-podatelna(a)grvs.justice.cz

ID datové schránky

e2cd3ps

Další (dedikované) datové schránky

Centrální evidence vězněných osob (ID datové schránky ynsarxi)

Určená pro poskytování informací o osobách ve výkonu vazby, trestu a zebezpečovací detence (kromě dotazů týkajících se zaměstnávání či finanční situace). Více informací naleznete v sekci týkající se Centrální evidence vězněných osob  z d e.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (ID datové schránky: nnzz9tgu)

Pro komunikaci s pověřencem pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady )EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EX (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Další kontakty

Ředitel věznice a ÚVZD
Vrchní rada
plk. Mgr. Ivo Turok

email: info(a)vez.opa.justice.cz

tel.: +420 553 707 203

1. zástupce ředitele
Rada
plk. Mgr. Olga Navrátilová

email: info(a)vez.opa.justice.cz

tel.: +420 553 707 203

Zástupce ředitele
Ing. Jiří Antoš

email: info(a)vez.opa.justice.cz

tel.: +420 553 707 203

Pracovník vztahů k veřejnosti, asistentka ředitele
Bc. Barbora Šumberová

email: bsumberova(a)vez.opa.justice.cz

tel.: +420 553 707 203

mobil: +420 702 241 276

 

 

Kontaktní osoba pro styk s veřejností dle zákona č. 106/1999 Sb.
Bc. Kateřina Gatnarová

email: kgatnarova(a)vez.opa.justice.cz

tel.: +420 553 707 210

mobil: +420 602 785 343

Vedoucí oddělení výkonu trestu
Vrchní komisař
mjr. Mgr. Ivo Kraus

tel.: +420 553 707 762

Vedoucí oddělení výkonu zabezpečovací detence
Vrchní komisař
mjr. Mgr. Pavel Žurek

tel.: +420 553 707 300

Vedoucí oddělení vězeňské stráže
Vrchní komisař
mjr. Mgr. Petr Řehůřek

tel.: +420 553 707 111

Vedoucí oddělení prevence a stížností
Vrchní komisař
mjr. Mgr. Jan Woitek

tel.: +420 553 707 111

Vedoucí oddělení ekonomického
Mgr. Hana Hudeczková

tel.: +420 553 707 111

Vedoucí oddělení informatiky
Ing. Petr Klubal

tel.: +420 553 707 111

Vedoucí oddělení logistiky
Ing. Michal Šimák

tel.: +420 553 707 111

Vedoucí oddělení správního
Bc. Kateřina Gatnarová

email: kgatnarova(a)vez.opa.justice.cz

tel.: +420 553 707 210

Vedoucí zdravotnického střediska
MUDr. Hynek Satke

tel.: (+420) 553 707 111

Vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob
Ing. Martina Elbelová

tel.: +420 553 707 111

Vedoucí oddělení personálního
Mgr. Věra Galvasová

email: vgalvasova(a)vez.opa.justice.cz

tel.: +420 553 707 230

Kaplan
Mgr. Marek Andrej Pawlica

tel.: +420 553 707 111

Právník
Mgr. Vlasta Černá

tel.: +420 553 707 111