Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zaměstnávání odsouzených zajišťuje oddělení zaměstnávání vězněných osob a podmínky jsou uvedeny v Zákoně č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, konkrétně § 29-30. Odsouzení jsou zaměstnáváni jednak ve vnitřní režii věznice a dále pak u podnikatelských subjektů. Vlastní zařazení do práce je prováděno na základě jednotlivých požadavků s přihlédnutím k potřebné kvalifikaci. 

Ve vlastní režii věznice pracují odsouzení na zajišťování úklidu kanceláří, ve skladech intendantního materiálu, na úseku údržby a zejména pak v kuchyni a prádelně, která zajišťuje praní také pro okolní věznice. 

Zaměstnávání odsouzených je realizováno na základě smlouvy, uzavřené mezi příslušným subjektem a věznicí. V současné době je celkem 13 firem v Opavě a jeho přilehlém okolí, u kterých odsouzení pracují. Zájem soukromých subjektů je však mnohem větší, že je věznice schopna uspokojit. Ne každý odsouzený je vzhledem k charakteru výkonu trestu vhodný k zařazení na vnější pracoviště. Alternativou je tak pronájem pracovní plochy uvnitř věznice, kde mohou být ostatní odsouzení zaměstnáni. Pro představu, fakturovaná částka za jednoho odsouzeného a měsíc při vykonávání prací nevyžadujících odbornou kvalifikaci činí 4.500,- Kč, plus sociální a zdravotní pojištění, při splnění výkonových norem, případně při odpracování stanoveného počtu hodin v hodinové práci. 

V květnu roku 2012 proběhlo za účasti majitelů nebo ředitelů deseti největších firem, zaměstnávajících vězněné osoby, jednání Poradního sboru ředitele Věznice a ÚVZD Opava. Na setkání byla přítomným předvedena prezentace pozvaných firem s jejich výrobním zaměřením a charakterem prací.

Dotazy zájemců k zaměstnání odsouzených sdělí na telefonním čísle:

  • +420 553 707 401 – Ing. Martina Elbelová

Velmi rádi přivítáme nabídky podnikatelských subjektů na spolupráci při zaměstnávání vězněných osob.