Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava se nachází v Moravskoslezském kraji. Je umístěn do dvou nezávislých objektů se samostatnou historií. První, na Olomoucké ulici, vznikl jako součást justičního paláce a byl uveden do provozu v roce 1888, druhý objekt, na Krnovské ulici, rovněž z předminulého století patřil původně armádě.

V opavské věznici vykonávají trest odnětí svobody odsouzené ženy zařazené do věznice s ostrahou v oddělení s vysokým, středním a nízkým stupněm zabezpečení a v oddělení se zvýšenou ostrahou. Dále jsou zde umístěni muži zařazeni do věznice s ostrahou v oddělení se středním stupněm zabezpečení. Do roku 2009 zde vykonávali trest odnětí svobody také mladiství odsouzení, kteří byli toho roku z Opavy vymístěni z důvodu záměru zřídit zde ústav pro zabezpečovací detenci. Po jejich vymístění zde začala rozsáhlá rekonstrukce ubytoven, tak aby splňovala všechny podmínky pro výkon zabezpečovací detence.

Celková kapacita věznice je stanovena na 372 míst (4m2 na osobu), 322 pro výkon trestu odsouzených mužů a žen, 50 pro výkon zabezpečovací detence mužů.

Po dokončení rekonstrukce v prosinci 2009 sloužily prostory i nadále odsouzeným pro standardní výkon trestu mužů, kategorie dozor až do doby, kdy zde byli přemístěni první chovanci. To nastalo v únoru roku 2013. V současné době je kapacita zabezpečovací detence naplněna na 100 %.

Od roku 1999 je v provozu specializovaný oddíl pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického, protialkoholního a léčení pro patologické hráčství pro odsouzené ženy zařazené do věznice s ostrahou s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení s kapacitou 16 míst. Oddíl byl v červnu 2004 rozšířen o výkon ochranného léčení protialkoholního a léčení patologického hráčství pro odsouzené muže zařazené do věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení s kapacitou 18 míst. Oddíly jsou primárně určeny pro odsouzené ženy a muže s nařízeným ochranným léčením protitoxikomanikým, protialkoholním a léčením pro patologické hráčství, kdy s účinností od 1. 10. 2017 je dle NGŘ č. 41/2017 ve specializovaných oddílech možný výkon ochranného léčení v ambulantní i ústavní formě. Dále do specializovaných oddílů mohou být zařazeni odsouzení, kterým nebylo soudem nařízeno ochranné léčení, avšak byli problémovými uživateli drog, případně jsou závislí na drogách, alkoholu, patologické hře a chtějí sami, na základě vlastní žádosti, absolvovat terapeutický program. Informace o možnosti léčení ve specializovaných oddílech jsou odsouzeným předávány především během jejich pobytu v nástupním oddílu a dále v rámci práce protidrogové poradny věznice.
Ve věznici je dále zřízen také specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených žen s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením, kteří jsou zařazeni k výkonu trestu do věznice s ostrahou a zvýšenou ostrahou. Koncem ledna 2005 byla v objektu na Krnovské ulici zřízena bezdrogová zóna s kapacitou 23 míst pro odsouzené muže zařazené do věznice s ostrahou.

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence se může pyšnit vysokou zaměstnaností vězňů. Kromě vnitřního provozu, kde je zaměstnáno cca 70 odsouzených, vězni pracují uvnitř věznice ve výrobních prostorách na Krnovské ulici a také na vnějších, převážně nestřežených pracovištích. Jedná se o práci ve strojírenství, stavebnictví, zemědělství apod. Průměrná zaměstnanost se pohybuje okolo 58 %. Zajímavá spolupráce vznikla s Ústavem sociální péče Marianum, kde odsouzené ženy pomáhají těžce mentálně postiženým osobám. V objektu na Olomoucké ulici pracují odsouzené ženy ve vězeňské prádelně, která zajišťuje praní vlastního prádla a také pěti okolních věznic.

Dospělí odsouzení muži v rámci programu zacházení tráví volný čas nejvíce v dřevomodelářské dílně. Jejich výrobky zdobí mateřské školky, školy, ústavy nebo slouží také jako dárkové předměty. Dále mají muži zájem hlavně o sportovní aktivity. Programy zacházení pro odsouzené ženy všech kategorií jsou zpracovány tak, aby vyhovovaly a odpovídaly úrovni jejich vzdělání, sociálním schopnostem, pracovním návykům, dovednostem a životním zkušenostem. Zapojit se mohou jak do výchovně vzdělávacího programu a speciálně výchovných postupů, tak i do kolektivních činností. Do vzdělávacích programů se občas zapojí také neziskové organizace, např. Charita Opava, která nabízí různé vzdělávací programy. Oblíbenou činností je práce v keramické dílně, jejíž výsledky jsou vidět například na výzdobě společných prostor věznice. Nebo tvorba omalovánek nebo látkových hraček pro děti do nemocnic.

Odsouzení zařazeni ve specializovaném oddílu pro léčbu závislosti kromě běžných aktivit programu zacházení, opakovaně nacvičili divadelní pohádkové představení, se kterým udělali radost jak svým spoluvězňům, tak mentálně postiženým osobám v Ústavu sociální péče v Opavě.

Počty zaměstnanců V a ÚVZD Opava

 Občanští zaměstnanci 108
 Příslušníci 180
Celkem 288