Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

O zaměstnávání vězněných osob se stále více hovoří a není žádným tajemstvím, že právě zaměstnávání je v Koncepci Vězeňské služby do roku 2025 prioritou číslo jedna. Stejně tak i oddělení zaměstnávání vězněných osob ve Věznici Všehrdy vyvíjí aktivitu ke stále větší zaměstnanosti odsouzených. K této problematice je ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby plánován na měsíc červen ve věznici workshop se zaměstnavateli a dalšími institucemi.

Věznice Všehrdy má v současné době uzavřeny smlouvy s 15 zaměstnavateli, kteří zaměstnávají cca 300 odsouzených. Přímo ve věznici jsou tři pracoviště cizích firem. Nejdéle zde působí firma Balírny Unima, kde odsouzení balí drobné průmyslové či potravinářské zboží. Od února 2018 zde bylo ve druhém nadzemním podlaží výrobní haly nově zřízeno pracoviště firmy Kawe, která má sídlo v Praze a zabývá se kompletací různých drobných předmětů. V naší věznici odsouzení nyní kompletují vázání na lyže, a jak prozradil mistr výroby pan Martin Zedník, mají zájem na tomto odloučeném provozu zaměstnat až 56 odsouzených. Druhým novým pracovištěm uvnitř věznice, které bylo zřízeno od března tohoto roku, je odloučené pracoviště firmy Sapril. Ti ve věznici zaměstnávají odsouzené v rámci provozovny samostatné hospodářské činnosti. Odsouzení zde sestavují mřížky na elektrosoučástky.

 Ostatní pracoviště jsou tak zvaná vnější – mimo věznici, kde nejdéle spolupracujícím zaměstnavatelem je firma Vaigl a syn Údlice. Spolupráce s věznicí trvá již více jak 20 let a firma zaměstnává dle potřeby 10 až 25 odsouzených. Firma se zabývá odchytem, porážkou a zpracováním drůbeže. Dále se jedná o Technické služby města Chomutova nebo Podkrušnohorský zoopark, kde se odsouzení starají o údržbu zeleně. Odsouzení se podílejí také na recyklaci odpadu u firmy Celio, kde je zaměstnáno až 12 odsouzených.  U dalších zaměstnavatelů vykonávají odsouzení pomocné stavební a zednické práce nebo práce na autovrakovišti.  Zaměstnavatel Sapril s.r.o. Litvínov zaměstnává více jak 30 odsouzených na vnějším pracovišti, kde zpracovávají karton.

Velký zájem o zaměstnávání odsouzených mají zaměstnavatelé z průmyslových zón jako je EATON  Industries s.r.o. Chomutov, který se zabývá výrobou klimatizací do automobilů. Dalším takovým zaměstnavatelem je firma MAGNA Automotive (CZ) s.r.o. Chomutov, kde odsouzení šijí autopotahy. Není vždy jednoduché odsouzené hned do zaměstnání zařadit, například u firmy EATON mohou být odsouzení zařazeni na toto pracoviště až po absolvování náročné zdravotní prohlídky, jejíž součástí je i vyšetření AUDIO a ORL, kde je objednací doba až 2 měsíce.  I z těchto důvodů požadují zaměstnavatelé odsouzené s delším trestem.

V průměru nám z věznice vyjíždí každý den na vnější pracoviště kolem 150 odsouzených. Vyjíždějí jak na nestřežená pracoviště, to je s příslušníkem, tak i na pracoviště s volným pohybem, kde příslušník ani zaměstnanec vězeňské služby není přítomen. Zaměstnavatel na základě uzavřené smlouvy o zaměstnávání odsouzených nebo smlouvy o poskytování služeb vyzvedne odsouzené ve věznici, na své náklady je odveze na pracoviště a po pracovní době je zase vrátí zpět. Stravu pro odsouzené zajišťuje buď zaměstnavatel, pokud nemá tu možnost, tak jezdí pro stravu do věznice. Zde je mu dána do termoboxů, které po návratu z pracoviště vrací.

V režii věznice odsouzení vykonávají různé druhy prací, například vypomáhají v kuchyních, provádí pod vedením mistra údržby drobné opravy a údržbu věznice, úklidové práce, práce v autoparku, v elektro dílně, ve skladech, na čističce odpadů. Celkem je v režii věznice zařazeno 62 odsouzených.

Odsouzení také vykonávají extramurální pracovní aktivity (extramurální = za zdmi věznice) u různých institucí bez nároku na odměnu. Je to jedna z forem, kdy si odsouzení osvojí jak pracovní návyky, tak zároveň vrací státu to, co do nich investoval. Nejčastěji odsouzení zajišťují za doprovodu vychovatelů či speciálních pedagogů stěhování písemností, malování prostor, vyklízení objektů při stěhování například Policie ČR, Okresního soudu v Chomutově. Dále vyjíždějí na Hipodrom v Mostě, do Domova pro seniory při Sociálních službách města Chomutova. Pracovali  také pro Armádu spásy – Nízkoprahové zařízení Fontána Jirkov, pro obec Otvice či Mateřskou školu v Jirkově. Celkem si v roce 2017 takto osvojilo své pracovní návyky 45 odsouzených.

Ve věznici je zřízeno Školské vzdělávací středisko, kde si odsouzení doplňují středoškolské vzdělání v několika učebních oborech, nebo mohou využít možnost záučních kurzů.

Na základě novely Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody si odsouzení od dubna letošního roku platově polepší a to celkem o 22% (cca o 1000,- Kč). Z toho je zřejmé, že se státu vrátí více financí za vynaložené náklady na výkon trestu. Odsouzení tak budou mít i větší šanci splácet další pohledávky a ve větší míře, ale také se jim zvýší částka na úložném, kde se jim spoří peníze do začátku po výkonu trestu.

brv

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X