Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Všehrdy 11. srpna (VS ČR) - Odsouzení Věznice Všehrdy, po částečném uvolnění protiepidemických opatření opět vykonávají ve větší míře pracovní a sportovní aktivity v rámci programu zacházení nejen v areálu věznice, ale i mimo něj. Nově i s Českou poštou.

Od poloviny června byla započata spolupráce s novým zaměstnavatelem, kterým je Česká pošta, s.p. pracoviště Ústí nad Labem, kde jsou odsouzení využíváni ke třídění listovních zásilek a balíků. Zde je zařazeno 15 odsouzených, kteří se střídají ve dvou směnách.

V současné době tak má věznice uzavřené smlouvy s jedenácti zaměstnavateli. Z toho dva zaměstnavatelé mají zájem zaměstnávat vězněné osoby až od měsíce září. Nyní odsouzení docházejí na dvě stálá pracoviště v areálu věznice, kde mají soukromé subjekty pronajaty prostory výrobní haly. Zde se kompletují a balí různé výrobky. U ostatních zaměstnavatelů, na vnějších pracovištích, jde většinou o pomocné práce charakteru stavebních prací, truhlářské,  práce v zemědělství, odchyt a porážka drůbeže, práce na autovrakovišti, úklidové práce a podobně.

Ve vnitřní režii věznice je zaměstnáno cca 50 odsouzených, kteří pracují ve vězeňské kuchyni, v kuchyni pro zaměstnance, v dílně údržby, ve skladech věznice, v autoparku, v elektrodílně, dále jsou zařazeni jako školníci ve školském vzdělávacím středisku nebo na úklid v administrativních budovách, na zdravotnickém středisku a také jako obsluha a údržba čističky odpadních vod. Na oddělení výkonu trestu vykonávají odsouzení práci knihovníka a holiče.

Pod vedením odborných zaměstnanců udržují odsouzení pozemky v okolí ubytoven, včetně sportovního hřiště, které je nyní často využíváno pro trénink, k účasti na letošním ročníku Yellow Ribbon Run 2021 – Uteč předsudkům. Jednou z pracovních aktivit programu zacházení je také chov včel, pod vedením pedagožky volného času.

Věznice nyní hledá zaměstnavatele do volných prostor v areálu věznice, kde by odsouzení mohli vykonávat drobné manuální práce, například balení a kompletaci výrobků.

brv

Sdílet článek

Facebook
Platforma X