Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

VŠEHRDY 8. dubna (VS ČR) V souladu s Koncepcí vězeňství do roku 2025, která požaduje spolupráci s duchovními a církvemi v zájmu uspokojování spirituálních potřeb odsouzených, probíhá ve Věznici Všehrdy duchovní služba, kterou zastává nový kaplan. Ten od měsíce března 2021 nahradil paní kaplanku, která v prosinci roku 2020 ukončila po dvou letech pracovní poměr v naší věznici . Věznice tak má po mnoha letech již svého druhého duchovního jako zaměstnance Vězeňské služby České republiky.

 

Pod vedením vězeňského kaplana se mohou zájemci na bázi dobrovolnosti účastnit skupinových aktivit, jako je ztišení v místní kapli, společné studium Písma, skupinové rozhovory a sdílení, aj. V případě zájmu a potřeby kaplan poskytuje individuální pastorační pohovory a péči, zajišťuje sloužení bohoslužeb.

Služby kaplana jsou denominačně nevyhraněné, určeny věřícím všech církví, hledajícím či ateistům, kteří se o téma spirituálního přesahu lidského života zajímají. Katoličtí věřící mají možnost účastnit se pravidelných bohoslužeb pod vedením římskokatolického faráře, včetně přijímání svátostí a večeře Páně. Pastorační péče ve věznici probíhá v aktivní spolupráci s oddělením výkonu trestu, kdy kaplan konzultuje aktuální potřeby odsouzených s vychovateli, psychologem, speciálními pedagogy či terapeuty.

Východiskem spirituální péče jsou poznatky moderní fenomenologie, která se zabývá otázkou ztráty smyslu bytí jedince v postmoderní západní společnosti. Křesťanská víra tak nabízí naději a smysl života nejen praktikujícím věřícím, ale především lidem, kteří se ocitli v momentě životní krize. 

Místní kaplan spolupracuje s hlavním kaplanem Vězeňské služby ČR, kaplany ostatních věznic, s vedením věznice a dobrovolníky vstupujících organizací (Mezinárodní Vězeňské Společenství, Vězeňská Duchovenská Péče).

Společnou vizí vedení věznice a duchovní péče je další rozvoj služby tak, aby bylo možno oslovit co možná nejširší okruh odsouzených. 

brv

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X