Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Dne 28. června zavítali do Věznice Všehrdy studentky a studenti kriminologie z Tarleton State University, včetně paní profesorky,  která již několik let vede v České republice kurzy Srovnávací kriminologie. Za doprovodu koordinátorky programu Tarleton State University Evy Illnerové, která je zároveň tlumočnicí, nebyla návštěva ve Věznici Všehrdy ojedinělou. Studenti  této university  byli již čtvrtou skupinou, která naší věznici v posledních letech navštívila. Věznice pro mladistvé odsouzené, je pro studenty velmi zajímavou. 

Po celou dobu návštěvy se hostům věnovaly tisková mluvčí věznice a speciální pedagožka oddělení výkonu trestu. Studenti se tak dozvěděli něco o vzniku věznice, která byla v minulosti věznicí pro odsouzené ženy. Dále pak informace ze současnosti věznice, o přechodu na vnější diferenciaci věznic v loňském roce, informace o výkonu trestního opatření u mladistvých odsouzených, o výkonu trestu u dospělých odsouzených, o zaměstnávání vězněných osob a v neposlední řadě i  o možnostech přípravy odsouzených zpět do civilního života. Následně zhlédli prezentaci věznice a poté následovala prohlídka vybraných prostor našeho zařízení za asistence inspektora dozorčí služby. Studenti si tak prohlédli jednu z ubytoven, na uzavřeném oddělení nahlédli do cel části oddělení výkonu kázeňských trestů a do prostor specializovaného oddělení mladistvých odsouzených s poruchou chování a individuálním zacházením. Dále si pak prohlédli terapeutickou místnost, soudní místnost, kde je zaujalo, že soud zasedá k projednávání podmíněných propuštění přímo ve věznici. Prohlídka víceúčelových místností byla pak ukončena ve vězeňské kapli. Na závěr zahraniční exkurze ještě v krátkosti navštívili dílny školského vzdělávacího střediska, kde jim zástupce vedoucího školského střediska podal informace o učebních oborech a záučních kurzech, které zde vězněné osoby mohou absolvovat. Po celou dobu návštěvy ve věznici směřovaly ze strany studentů a paní profesorky dotazy k jednotlivým oblastem výkonu trestu, k programům zacházení a k  zaměstnávání odsouzených. Zaujala je i skutečnost, že zaměstnavatelé mají zájem o některé odsouzené i po ukončení výkonu trestu. Zajímavostí pro naše hosty byl i dětský koutek, který je využíván při návštěvách rodinných příslušníků vězňů a také pořádání akce Dne otců.

brv

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter