Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Všehrdy dne 10. února (VS ČR)  Na základě vládních opatření a protiepidemické situace v souvislosti s výskytem COVID - 19 je již od loňského roku také omezeno zaměstnávání vězněných osob ve Věznici Všehrdy na vnějších pracovištích.

Věznice Všehrdy má uzavřeny smlouvy s 11 zaměstnavateli mimo areál věznice a se 2 zaměstnavateli na pracovištích uvnitř věznice. Od měsíce října 2020 jsou na vnějších pracovištích práce přerušeny, proto jsou odsouzení zaměstnáni pouze na těchto dvou vnitřních pracovištích, kde se zabývají kompletací výrobků a v rámci režie věznice. V režii věznice jsou zaměstnáni ve vězeňské kuchyni a v kuchyni pro zaměstnance, v dílně údržby, v elektrodílně, v autoparku věznice, dále jako obsluha čističky odpadních vod. Ve školském vzdělávacím středisku jsou odsouzení zařazeni jako školník a instruktor, na oddělení výkonu trestu na místě knihovníka či holiče a ve skladu výstrojních součástek. Další odsouzení jsou zařazeni jako „úklidáři“ na jednotlivých budovách v areálu věznice.

Nedílnou součástí v rámci pracovních aktivit jsou také úklidy venkovních prostor uvnitř i vně věznice. Nyní je velmi aktuální odklízení sněhu, kterého nám paní zima v letošním roce nadělila celkem dost, takže udržet bezpečné cesty v celém areálu věznice je na prvním místě. 

Součástí zaměstnávání je také výuka odsouzených, zařazených ve školském vzdělávacím středisku. V měsících prosinci a lednu se uskutečnila distanční formou. Od měsíce února se vrátila zpět k prezenční výuce. V současné době je ve školském vzdělávacím středisku zařazeno 124 žáků v jednotlivých učebních oborech a kurzech. Ve školním roce 2020/2021 je zařazeno 40 odsouzených v učebních oborech Dřevařská výroba a Práce ve stravování. Do kurzů Elektrotechnik, Zámečník, Administrativa, tepelné zpracování kovů a FIA (Feuernsteinovo instrumentální vzdělávání) je zařazeno 84 odsouzených.

V rámci praxe 2. ročníku učebního oboru Dřevařská výroba odsouzení, pod vedením učitele odborného výcviku, dokončují výrobu kuchyňské linky a skříní pro Věznici Rýnovice. Odsouzení zhotovili také různé druhy drobných předmětů, jako jsou například miniaturní sáňky, zahradní lavičky a hmyzí domečky.

brv

Poznámka: Feuernsteinovo instrumentální vzdělávání = Mezinárodně uznávaná metoda zprostředkovaného učení pana prof. Feuersteina, která učí učit se.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X