Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

O pozvání konkrétních osob na návštěvu žádá odsouzený svého vychovatele na příslušné žádance, přičemž se musí jednat o tzv. osobu blízkou. Na základě této žádosti je zpracována Povolenka k návštěvě, která je odesílána určené osobě na náklady odsouzeného. 

V případě, že některá z pozvaných osob nemůže z objektivních důvodů přijet na určený návštěvní termín, může odsouzený dodatečně, v dostatečném předstihu, požádat vychovatele o umožnění návštěvy jiné, než původně pozvané osoby. Pokud tedy dojde k takové situaci, je třeba o ni neprodleně informovat odsouzeného (nejlépe korespondenční formou), který se může s příslušnou žádostí obrátit na svého vychovatele. V těchto případech Vám doporučuji se ještě před návštěvou informovat na oddělení výkonu trestu nebo přímo u vychovatele, zda byla tato změna realizována. Pokud nebyla změna osoby dopředu povolena (např. odsouzený o danou osobu nepožádal; nejedná se o osobu blízkou; nebylo realizováno z časových důvodů), jsou údaje na Povolence k návštěvě závazné a jiná než zde uvedená osoba nebude na návštěvu vpuštěna. 

V této souvislosti je třeba upozornit i na to, že nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy u odsouzeného ve VTOS pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Tyto tedy nemohou být do objektu věznice vpuštěny bez příslušného doprovodu (např. pokud se tento nedostaví), ani když budou na Povolence k návštěvě uvedeni.