Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Extramurální aktivity, které probíhají výhradně za dohledu zaměstnanců věznice, jsou pro odsouzené především přípravou na pobyt na „svobodě“, ale i určitou motivací. Účelem je zvládnutí kontaktu odsouzených s civilním prostředím po letech strávených za mřížemi. Jedná se především o opuštění věznice v souvislosti s návštěvou (dle § 19, odst. 8 ZVTOS.) a opuštění věznice v doprovodu zaměstnance (dle § 53, odst. 6 ŘVTOS). 

Kvůli profilaci věznice a umísťování nepřizpůsobivých odsouzených z jiných věznic, je skladba vězňů ve Věznici Valdice velmi specifická. Dokud vykonávají svůj trest, většinou ve výši několika roků, je náročné extramurální aktivity masivněji používat, a to z důvodu zákonných norem, kterými se vězeňská služba řídí. Týkají se tedy většinou jen několika málo vězňů. Přípravu na pobyt „venku“ je pak třeba pojmout v rámci činnosti výstupních oddílů, kam jsou zařazováni odsouzení s výší trestu nad 3 roky, zpravidla 6 měsíců před koncem trestu. 

Tyto aktivity slouží zejména k podpoře praktického nácviku sociálních dovedností mimo věznici: provést nákup, zvládnout dopravní situace, navštívit kulturní zařízení, posílit rodinné vazby apod. Účelem je, aby se odsouzený individuálně anebo ve skupině se zaměstnancem dostal do kontaktu s prostředím, situacemi a lidmi mimo věznici.