Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Korespondence

Za korespondenci se považuje pouze písemné sdělení. Pokud budou přiloženy jiné věci než knihy, denní tisk a časopisy (potraviny, věci osobní potřeby), považuje se zásilka za balíček. Odsouzený může přijímat a na své náklady odesílat korespondenci bez omezení. Kontrolu přijímané a odesílané korespondence provádí pověření zaměstnanci Vězeňské služby. Kontrola se netýká korespondence mezi odsouzeným a advokátem, státními orgány nebo diplomatickou misí anebo konzulárním úřadem cizího státu, anebo mezi odsouzeným a určenými mezinárodními organizacemi na ochranu lidských práv. Zakládá-li obsah korespondence podezření, že je páchán nebo připravován trestný čin korespondence se zadrží a předá orgánům činným v trestním řízení. Odsouzenému, který neumí nebo nemůže číst a psát, věznice zajistí, aby mu byla došlá korespondence přečtena, nebo mu poskytne písařskou pomoc při sepisování žádostí, podání apod.

Adresa pro korespondenci s vězněnými osobami:

  • Jméno a příjmení vězněné osoby
  • doporučujeme uvést i datum narození
  • Náměstí Míru 55
  • 507 11 Valdice

Výkon trestu upravuje zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zasílání peněz

Pokud jsou odsouzenému do věznice zaslány peníze, převedou se na jeho účet zřízený a spravovaný věznicí. Peníze lze zasílat poštovní poukázkou na výše uvedenou adresu věznice. Z důvodu přesné identifikace adresáta příjmu těchto prostředků je nutné na poštovní poukázkách kromě jména a příjmení uvádět i data narození, bez uvedení tohoto bude poštovní poukázka vrácena.

Balíčky

Odsouzený má právo dvakrát ročně přijmout balíček s povolenými potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg (zpravidla narozeniny a vánoční svátky). Omezení se netýká balíčků obsahujících prádlo, oděv a potřeby k realizaci programu zacházení, pro vzdělávání nebo zájmovou činnost. Těžší balík nebude přijat.

Balíček nesmí zejména obsahovat:

Cennosti, peníze, zbraně a střelivo, mobilní telekomunikační techniku, návykové látky, včetně rostlin nebo chemikálií k jejich přípravě, jedy, výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, nástražné výbušné systémy, léčiva, alkoholické nápoje (včetně piva), výrobky obsahující líh a jiné těkavé látky, výrobky ve skleněném obalu, potraviny podléhající rychlé zkáze, výrobky v tlakových nádobách (spreje), tiskoviny nebo materiály propagující národností, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus a podobná hnutí, násilí a hrubost, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva.

Balíčky, korespondence