Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zaměstnávání vězněných osob ve Věznici Valdice bylo v roce 2019 prováděno prostřednictvím zaměstnávání ve vnitřních provozech věznice, prostřednictvím cizích subjektů na základě Smlouvy o zařazení odsouzených do práce a prostřednictvím provozovny Střediska hospodářské činnosti.

Zaměstnávání prostřednictvím cizích subjektů bylo uskutečňováno s jednou firmou a náplní práce byla kompletace kovových objímek. Firma zajišťovala výrobu ve dvousměnném provozu v objektu č. 44 a jednosměnném provozu v objektu č. 23, kde pracují na výrobě doživotně odsouzení. Současně i s provozovnou SHČ má uzavřenou Smlouvu o dílo, která hovoří o zajištění výroby. Na konci 1. pololetí 2019 vedení firmy požádalo vedení věznice o převedení obou dílen pod provozovnu SHČ s výhledem od října 2019. K 1. 10. 2019 byl společně oběma stranami podepsán Dodatek ke Smlouvě o dílo a obě dílny tím byly převedeny pod provozovnu SHČ.

K 1. prosinci byla podepsána smlouva s jičínskou firmou o zaměstnávání odsouzených na nestřeženém pracovišti, pracovní náplní je obsluha mycí linky. Během roku byl vyhodnocován přínos versus rizika.

Vnitřní provozy věznice zajišťují odsouzení zařazení na níže uvedená pracoviště a tím se podílejí na zajištění běžného chodu věznice: kuchyň vězeňská, kuchyň závodní, prádelna, intendanční sklady, nádvorní parta, zámečnická a truhlářská dílna. Odsouzení v ostraze ve středním stupni zabezpečení jsou zaměstnáváni jak v objektu věznice, tak i na práce vně – úklidové práce v okolí věznice, sportovního hřiště, kulturního domu, rekreačního zařízení Tužín a ubytovny. Někteří z nich pracují v závodní kuchyni - mytí nádobí a obsluha jídelny. Průměrný měsíční plat se pohyboval okolo 5 520 Kč, nejvyšší výdělky byly na zámečnické dílně, téměř 7 000 Kč.

Průměrný počet zaměstnaných odsouzených na pracovištích provozovny SHČ v roce 2019 dosáhl hodnoty 189 odsouzených, oproti roku 2018 se jedná o navýšení v důsledku převedení odsouzených z civilní firmy pod SHČ. Průměrný měsíční plat se pohybuje okolo 4 700 Kč. Nejvyšší výdělky jsou pak na pracovišti SHČ SECO, a to 8 600 Kč.

Z hlediska finančního přínosu pro věznici je podstatné zaměstnávání odsouzených prostřednictvím provozovny SHČ. Ekonomická situace provozovny SHČ byla v roce 2019 stabilní a její hospodaření skončilo s kladným výsledkem 1 422 062 Kč po zdanění. Část z tohoto výsledku bude opět převedeno pro věznici jako mimorozpočtové prostředky, které jsou využívány převážně na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců věznice.

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.