Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné zasedání, a je konáno ve Věznici Valdice, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice (Věznice Valdice, Nám. Míru 55, 507 11 Valdice) nebo emailem na 22podatelna@vez.val.justice.cz. Podmínky vstupu jsou omezeny zejména z bezpečnostních a organizačních důvodů. Zájemci o účast na soudním jednání z řad veřejnosti se musí dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být provedeny úkony nezbytné k umožnění vstupu. Vstup je povolen pouze na základě prokázání oprávněnosti ke vstupu a po předložení platného dokladu totožnosti. U vstupujících osob bude provedena osobní prohlídka za využití detekčního rámu, případně ručního detektoru kovů. Vnášená zavazadla budou zkontrolována za využití rentgenu nebo vizuálně. Osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy nepovolené předměty (např. zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat) nebudou do střeženého objektu vpuštěny.

Informace o nařízených soudních jednáních naleznete zde.  

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.