Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V roce 2015 bylo z celkového počtu práceschopných odsouzených pracovně zařazeno téměř 70 % žen. Pracovaly uvnitř věznice na režijních pracovištích a pracovišti cizího subjektu, nebo za prací dojížděly mimo areál věznice. Více než 10 let zaměstnává odsouzené ženy společnost Lion Products s.r.o. V roce 2015 to bylo až 190 odsouzených. Vězeňkyně jako operátorky pásové výroby balily cukrovinky. V září 2015 zahájila společnost výstavbu nové výrobní haly v těsné blízkosti věznice. Hala je koncipována jako vnější střežené pracoviště a její otevření je plánováno na letošní červen. Pracovat v ní budou moci i odsouzené, které doposud nemohou z bezpečnostních důvodů opustit brány věznice. Díky tomu bude v letošním roce počet zaměstnaných odsouzených podstatně navýšen. Druhým největším zaměstnavatelem je společnost Jipocar Obaly, s.r.o., která vězně zaměstnává od roku 2010. Odsouzené obsluhují mycí linky na plastové obaly. Na pracovišti bylo zařazeno 70 odsouzených a pracovaly celý týden, včetně sobot a nedělí. V loňském roce zde nalezla práci a bydlení v zaměstnanecké ubytovně jedna žena i po propuštění z výkonu trestu. Ženy odsouzené za závažné trestné činy mohou pracovat pouze uvnitř věznice. Zhruba 100 odsouzených pracovalo v provozech vnitřní režie a na pracovišti firmy hand-made service s.r.o., která si pracovní prostory ve věznici pronajímá. V loňském roce výrazně stoupl zájem o práceschopné vězně ze strany podnikatelských subjektů. Důvodem tohoto nárůstu byl nedostatek vlastních zaměstnanců v dělnických profesích a malý zájem o tato místa ze strany uchazečů o zaměstnání. Nové spolupráce jsme v loňském roce navázali se společnostmi Kostelecké uzeniny a.s., Zámek Světlá nad Sázavou s.r.o. a Hamerník s.r.o. Do Kosteleckých uzenin dojíždělo 15 odsouzených. Pracovaly jako manipulační dělnice na balírně uzenin. Společnost se významnou měrou podílela na reintegraci vězňů tím, že některé odsouzené zaměstnala i dále po odpykání trestu. Ve společnosti Zámek Světlá nad Sázavou pracovaly v letní sezóně 3 odsouzené. Uklízely a upravovaly vnitřní i venkovní prostory zámku. Do Jitkova u Chotěboře do dřevozpracujícího závodu Hamerník dojíždělo 8 odsouzených. Pracovaly u obráběcích strojů nebo na balírně hotových výrobků. Všechna tato pracoviště byla zřízena jako vnější nestřežená pracoviště s volným pohybem bez přítomnosti příslušníka vykonávajícího dohled nad odsouzenými.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X