Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Dne 13. dubna proběhl ve světelské věznici za účasti ministra spravedlnosti ČR Roberta Pelikána, generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala a dvacítky podnikatelů z Klubu Partner Český Goodwill workshop na téma zaměstnávání vězňů. Česká republika se dlouhodobě potýká s vysokou mírou recidivy kolem 70 %, která úzce souvisí se složitým začleňováním propuštěných vězňů do společnosti. Jedním ze základních předpokladů jejich úspěšné integrace zpět do běžného života je práce. Najít ji je však mnohdy velmi složité. Aby propuštěný vězeň mohl na trh práce vstoupit a uspět, je třeba reflektovat volné kapacity trhu práce a zaměřit vzdělávání vězňů dle jeho potřeb, ale především u nich během výkonu trestu vybudovat či upevnit příznivé pracovní návyky. Zaměstnávání vězňů patří mezi jednu z priorit koncepce českého vězeňství do roku 2025. Zájem o zaměstnávání vězňů ze stran podnikatelských subjektů se dle slov ministra spravedlnosti ČR a generálního ředitele Vězeňské služby ČR potvrzených zkušenostmi světelské věznice postupně zvyšuje – firmám chybějí především zaměstnanci v dělnických profesích a i přes počet lidí evidovaných na úřadech práce se jim nedaří tyto pozice obsadit. Podnikatelé z Klubu Partner Český Goodwill sdružujícího podniky s tzv. dobrou vůlí – tedy ty, kterým veřejnost vyslovila uznání za jejich odpovědný a etický přístup k podnikání – jsou otevřeni novým možnostem, které mají přínos nejen pro jejich firmu a okolí, ale i pro širokou veřejnost. A právě zaměstnávání vězňů vnímají jako jednu z nich, jako účinný nástroj ke snížení recidivy ve smyslu ochrany společnosti. Ze světelské věznice odjíždí denně za prací až 300 odsouzených žen a to, že i odsouzení můžou být dobrými pracovníky, potvrdily zkušenosti firem Kostelecké uzeniny, JIPOCAR, hand-made a Hamerník, zaměstnavatelů odsouzených žen ze světelské věznice, a zástupce zábavního Parku Mirakulum, zaměstnávající odsouzené muže z jiřické věznice. Na závěr workshopu se zúčastnění shodli, že úsilí věnované zaměstnávání vězňů a jejich integraci zpět do společnosti je investicí do budoucna nejen z hlediska ekonomických, ale i celospolečenských dopadů – je investicí do ochrany potencionálních obětí trestných činů a tím i celé společnosti. Na to veřejně upozorňuje i projekt Yellow Ribbon Run, který má podpořit zaměstnatelnost osob po propuštění z výkonu trestu. Věříme, že podnikatelé z Klubu Partner Český Goodwill naleznou možnosti, jak vstoupit do řad firem zaměstnávajících současné či propuštěné vězně.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X