Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V terapeutické místnosti centra zájmové činnosti Věznice Stráž pod Ralskem proběhlo   14. srpna slavnostní předávání potvrzení o absolvování již druhého běhu kurzu s názvem „Vězňova cesta“. Z rukou vedoucí projektu Lenky Hellerové z Mezinárodního vězeňského společenství a kaplana věznice Martina Škody jej převzalo celkem 8 odsouzených, kteří se do prvotního běhu projektu aktivně zapojili a dokončili ho. Účastníky závěrečného setkání kurzu přišel pozdravit 1. zástupce ředitele věznice plk. Ing. Bc. Petr Bušta, Dis.. a vyjádřil podporu vedení věznice projektu a jeho zamýšlenému pokračování v dalším cyklu.

Program Vězňova cesta je vysoce propracovaný a adaptovatelný kurz, který probíhá, pod záštitou organizace Prison Fellowship International, po celém světě. Seznamuje odsouzené s příběhem Ježíše dle Markova evangelia. Ježíš byl také vězněm a odsouzení se s ním tak mohou ztotožnit. Současně se učí vysoce kreativní formou chápat svoji situaci ve vězení i v životě. Proč „Vězňova cesta? Odsouzení často uvíznou v mentalitě selhání a ve špatných rozhodnutích, která vedou cyklicky k trestné činnosti. Tvrdost prostředí a nebezpečí a izolace, které zažívají, i postupná ztráta možností, vedou k hledání, jak tuto situaci vyřešit. Těm, odsouzeným, kteří jsou sami se sebou nespokojení a chtějí na tomto stavu něco změnit, může pomoci právě program „Vězňova cesta“, který cyklus trestné činnosti pomáhá prolomit. Pomocí detailně propracovaného, interaktivního programu, který vedou proškolení lektoři, jsou odsouzení vedeni k zodpovědnosti za své činy a ve svých vlastních životech i k lepším rozhodnutím. Důraz je přitom kladen na správnou volbu v jejich praktickém jednání a chování. Pomocí jasných pravidel, daných kurzem, jsou vedeni mimo jiné k dodržování řádu a vytrvalosti, což účastníky vede ke snižování agrese a rozvíjení pozitivních vlastností, tolik potřebných pro bezproblémový život na svobodě. Díky samostudiu se jim navíc otvírá možnost hledání a nalezení nového - duchovního směru v životě, což je jeden z předpokladů, že ho nakonec úspěšně zvládnou. Ač je program koncipován a chápán především jako restorativní díky důrazům na uvědomění si a přijetí viny, účinné lítosti nad spáchaným deliktem a nutnému odvrácení se od dosavadního delikventního způsobu života, konfrontací s hodnotami a vědomím sounáležitosti s bytím, převyšujícím život jednotlivce může být i výbornou predikcí pro další následnou službu kaplanů a dalších dobrovolných duchovních působících ve věznici.

Ve Věznici Stráž pod Ralskem je vedením kurzu pověřen kaplan Martin Škoda. Podle svědectví odsouzených, kteří kurzem prošli, ale i na základě zkušeností, má program Vězňova cesta velký přínos a vedení věznice jej bude do budoucna podporovat. Mezinárodní vězeňské společenství pracuje s vězni a propuštěnými v celé řadě projektů, z nichž připomeňme alespoň projekt „Andělský kemp“ (tábor pro děti odsouzených) či „Andělský strom“ (dárky pro děti odsouzených) a angažuje se též v péči o rodiny vězňů. Toto křesťanské sociální hnutí bylo založeno v roce 1979 a ve 120 zemích světa pracuje v jeho projektech na 45 tisíc dobrovolníků. České společenství je od roku 2011 součástí největší křesťanské světové dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství Prison Fellowship International. Tato získala mimo jiné statut zvláštního konzultanta Ekonomické a sociální rady OSN. O dlouhodobé realizaci projektu „Vězňova cesta“ uzavřela věznice s Mezinárodním vězeňským společenstvím dohodu o spolupráci.

Mgr. Bc. Martin Škoda -  kaplan věznice

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X