Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Odsouzení jsou zaměstnáváni podle zákona č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a odměňování podle Nařízení vlády č. 361/2017 o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Věznice Stráž pod Ralskem se od roku 1992 intenzivně věnuje zaměstnávání odsouzených jak ve vnitřních provozech, tak u podnikatelských subjektů působících uvnitř věznice nebo mimo věznici. 

Odsouzení dříve pracovali především jako pomocní dělníci v různých provozech, např. ve stavebnictví, lesnictví, kovovýrobě, sklářském průmyslu, dřevoprůmyslu, recyklaci kovových odpadů či domácích spotřebičů, automobilovém průmyslu, údržbě staveb a při úklidových pracích. V posledních patnácti letech se zaměstnanost odsouzených ve věznici pohybovala v průměru mezi 60 – 80 % z celkového stavu odsouzených ve věznici. V současné době pracují vězni ze Stráže pod Ralskem například v pekárnách, ve výrobě svítidel, výrobě krmiv pro domácí zvířata, ve sklářském průmyslu, ve firmě zaměřené na recyklaci domácích spotřebičů, pro Českou poštu třídí poštovní zásilky, provádí stavební práce nebo zajišťují různé druhy úklidových prací. Zaměstnanost se pohybuje v rozmezí 55 –  60 % z celkového stavu odsouzených. 

Věznice Stráž pod Ralskem má bohaté zkušenosti se zaměstnáváním odsouzených u podnikatelských subjektů, které se neobávají zaměstnávat odsouzené a naopak v tom spatřují určité ekonomické výhody:

  • pracovní odměna odsouzeného je nižší, než minimální mzda
  • odsouzenému nenáleží příplatek za soboty a neděle. Dále nemá nárok na dovolenou a v případě pracovní neschopnosti se mu nevyplácí nemocenské dávky
  • v případě omezení výroby nebo odstávky nemusí podnikatel odsouzeným platit prostoje. I naopak, dle aktuálních provozních potřeb podnikatelského subjektu věznice je zpravidla schopna zajistit požadovaný počet odsouzených 
    podnikatel nemusí vůči zaměstnaným odsouzeným plnit i některé další povinnosti, například se nemusí starat o jejich stravování a zdravotní péči.Od března roku 2013 bylo ve Věznici Stráž pod Ralskem zahájeno zaměstnávání odsouzených prostřednictvím provozovny střediska hospodářské činnosti (dále jen „SHČ“). Jedná se o podnikatelskou činnost věznice, která je v současné době zaměřena na poskytování služeb hospodářským partnerům. Výhodou tohoto zaměstnávání je, že věznice má možnost získat finanční prostředky k zajištění chodu věznice.Ve věznici Stráž pod Ralskem odsouzení pracuji také ve vnitřním provozu na různých úsecích zajišťujících běžný chod věznice. Je to především stravovací provoz, který zahrnuje kuchyň odsouzených, kuchyň pro zaměstnance a zabezpečuje celodenní stravování odsouzených a stravování zaměstnanců, popřípadě další stravovací služby. Dalším důležitým úsekem jsou údržbářské dílny, kde jsou zaměstnáváni odsouzení v různých profesích: zámečník, elektrikář, truhlář, instalatér, zedník, malíř apod., potřebných k zajištění běžné údržby, oprav nemovitostí včetně stavebních prací menšího rozsahu a drobné výroby. Odsouzení jsou také zaměstnáváni ve výstrojních skladech, kde provádí drobné opravy výstrojních součástek a obuvi.
  • Zaměstnávání odsouzených je jednou z priorit Věznice Stráž pod Ralskem. Trvalou snahou Věznice Stráž pod Ralskem je vedle zaměstnávání odsouzených také zvyšování jejich kvalifikace.
  • V současné době věznice zaměstnává odsouzené prostřednictvím provozovny SHČ celkem u devíti firem. Z toho šest pracovišť je zřízeno mimo věznici v provozovnách podnikatelských subjektů a tři pracoviště v provozních prostorách v areálu věznice. Provozovna SHČ zajišťuje také provoz kantýny pro zaměstnance i kantýny pro odsouzené.
  • Převaha výhod zaměstnávání odsouzených je patrná, což ostatně potvrzuje i vysoký zájem o vězně jako zaměstnance ze strany podnikatelů. V současné době zájem o zaměstnávání odsouzených mimo věznici ze strany podnikatelských subjektů převyšuje možnosti věznice, což je odůvodněno nedostatkem jednak odsouzených splňujících kritéria pro udělení volného pohybu mimo věznici při plnění pracovních úkolů, jednak odsouzených, kteří mohou být zařazení na nestřežená pracoviště mimo areál věznice.

Informace pro podnikatele

Věznice Stráž pod Ralskem, provozovna Střediska hospodářské činnosti, zajišťuje služby a práce podnikatelským subjektům v oblasti montáže, kompletace výrobků, úpravy a opracování výrobků a drobné výroby. Ve všech výše jmenovaných oblastech provádíme požadované služby, vytváříme hotové výrobky, polotovary, případně další komponenty dle předem dohodnutých požadavků zájemce za velmi příznivých finančních podmínek.

Výhody spolupráce

V oblasti pracovní odměny je zaměstnávání odsouzených značně výhodnější. 
Je možné pracovat v jednosměnném, dvousměnném nebo třísměnném provozu. 
Odpadávají náklady na vyplácení nemocenských dávek a dovolené.

Více informací na telefonních číslech

Bc. Josef Bartoš, 
Vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob 
Tel.: 487 878 260,  602 542 699. 

Ing. Iva Brücknerová,
Vedoucí Provozovny střediska hospodářské činnosti. 
Tel.: 487 878 265,  724 145 012.